Thứ Sáu, 24/01/2020 - 14:19:31 Đường dây nóng: 096 774 2199

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(BKTO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2680/QĐ-BTC công bố công khai dự toán NSNN năm 2020.

Xem thêm