Thứ Ba, 31/3/2020 - 7:50:3 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trong ba tháng qua đạt 77.000 tỷ đồng

(BKTO) - Hải quan cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong quý 1 đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,69%, trong đó xuất khẩu đạt 59,07 tỷ USD và nhập khẩu ước tính 56,26 tỷ USD.

Xem thêm