Chủ Nhật, 3/7/2022 - 6:28:3 Đường dây nóng: 096 774 2199

Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 822 nghìn tỷ đồng

Thứ Tư, 03/07/2019 17:15:00

(BKTO) - Tổng cục Thống kê vừa cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 822,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,1% GDP.

Trong đó, vốn đầu tư của khu vực Nhà nước đạt 255 nghìn tỷ đồng, chiếm 31% tổng vốn và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 359,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 43,6% và tăng 16,4%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,4% và tăng 9,7%.
 

Vốn đầu tư từ NSNN 6 tháng ước đạt 128,9 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện 6 tháng ước tính đạt 128,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% kế hoạch năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 35,3% và tăng 9,5%).

Cụ thể gồm: vốn trung ương quản lý đạt 15,7 nghìn tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm và giảm 30,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn NSNN cấp tỉnh đạt 76,5 nghìn tỷ đồng, bằng 35,9% kế hoạch năm và tăng 9%; vốn NSNN cấp huyện đạt 30,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% và tăng 16,6%; vốn NSNN cấp xã đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% và tăng 13,4%.
 
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức tăng khá 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư (43,6%) đạt tốc độ tăng vốn cao nhất (16,4%), đây là kết quả của những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.
 
QUỲNH ANH

Bình Luận