Thứ Năm, 9/7/2020 - 4:29:16 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thu ngân sách qua KBNN Bình Dương đạt 3.886 tỷ đồng trong tháng 5

Thứ Năm, 28/05/2020 10:35:05

(BKTO) - Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Dương, thu NSNN trong kỳ từ 21/4-20/5/2020 đạt 3.886 tỷ đồng, lũy kế 25.497 tỷ đồng, đạt 41% dự toán Chính phủ giao, đạt 41% dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Ảnh minh họa


Trong đó, thu nội địa đạt 2.676 tỷ đồng, lũy kế 19.858 tỷ đồng, đạt 44% dự toán Chính phủ giao, đạt 44% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý là 1.211 tỷ đồng, lũy kế 5.640 tỷ đồng, đạt 33% dự toán Chính phủ giao, đạt 33% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách trung ương thực hiện trong kỳ đạt 293 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 15,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên là 293 tỷ đồng, lũy kế 1.601 tỷ đồng, tăng 20,11% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện trong kỳ là 1.317 tỷ đồng, lũy kế 8.078 tỷ đồng, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên là 652 tỷ đồng, lũy kế 2.960 tỷ đồng, tăng 12,46% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, KBNN Bình Dương đã thực hiện chi hoàn thuế giá trị gia tăng là 1.687 tỷ đồng, lũy kế 7.639 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong kỳ là 656 tỷ đồng, lũy kế là 2.059 tỷ đồng, đạt 14,11% so với kế hoạch.

KBNN Bình Dương đã phối hợp tốt với cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức thu kịp thời, đầy đủ, chính xác các khoản thu vào NSNN theo Đề án Hiện đại hóa thu NSNN.
 
ĐÔNG SƠN

Bình Luận