Chủ Nhật, 3/7/2022 - 7:7:00 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 278 nghìn tỷ đồng

Thứ Sáu, 05/04/2019 17:20:00

(BKTO) - Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2019 ước tính đạt 278,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán năm và tổng chi NSNN ước tính đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm.

Thu NSNN đến 15/3/2019 ước tính đạt 278,6 nghìn tỷ đồng

Trong tổng thu NSNN, thu nội địa ước đạt 221,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,9%; thu từ dầu thô 9,9 nghìn tỷ đồng, bằng 22,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 47 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 30 nghìn tỷ đồng, bằng 16,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 20%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 51 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 24,8 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12%; thu tiền sử dụng đất 20,5 nghìn tỷ đồng, bằng 22,7%.

Trong tổng chi NSNN, chi thường xuyên đạt 192,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3%. Bên cạnh đó, chi đầu tư phát triển là 33,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7,8%; chi trả nợ lãi 27,7 nghìn tỷ đồng, bằng 22,2%.

H.THOAN 

Bình Luận