Thứ Bảy, 8/10/2022 - 6:00:13 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước

Thứ Sáu, 25/03/2022 12:22:00

(BKTO) – Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, ngành ngân hàng đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, trong đó có việc tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước…

 

NHNN lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn NSNN đối với  Agribank. Ảnh: Internet


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 422/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP với các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tích cực quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, NHNN sẽ tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) để hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ quá trình cơ cấu lại TCTD và xử lý nợ xấu; tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động.

Điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu CSTT, phối hợp đồng bộ với các công cụ CSTT khác, chỉ đạo các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5 - 1% trong 2 năm 2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên.

Điều hành tín dụng đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu DN; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh; nghiên cứu để giữ ổn định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn; miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.

Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023 cho các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và từ nguồn NSNN đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD. Bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng trên cơ sở tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các TCTD yếu kém, có nhiều vấn đề tồn tại trong hoạt động.

Tiếp tục chỉ đạo các TCTD yếu kém thực hiện cơ cấu lại theo các giải pháp nêu tại Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án cơ cấu lại một số ngân hàng yếu kém để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Triển khai chính sách hỗ trợ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN. Phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình.

Kế hoạch hành động nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành ngân hàng để nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu đề ra./.
 
THÀNH ĐỨC

Bình Luận