Thứ Hai, 27/6/2022 - 3:54:50 Đường dây nóng: 096 774 2199

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 170 tỷ đồng

Thứ Năm, 12/05/2022 20:04:12

(BKTO) - Bộ Tài chính vừa cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đến hết quý I/2022 (đến hết ngày 31/3/2022) âm 169,920 tỷ đồng.

 

Bộ Tài chính cho biết, lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong
quý I/2022 là 499 triệu đồng. Ảnh: Internet.


Tổng số trích Quỹ BOG trong quý I/2022 (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/3/2022) là 601,780 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I/2022 là 1.671,421 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý I/2022 là 1,637 tỷ đồng.

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý I/2022 là 499 triệu đồng.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2021 là 898,582 tỷ đồng.

Từ 15h ngày 11/5/2022, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu, trong đó xăng RON95-III được điều chỉnh tăng không cao hơn 29.988 đồng/lít (tăng 1.554 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều chỉnh ngày 11/5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ngừng trích lập và dầu mazut tiếp tục không trích lập.

Thực hiện chi Quỹ BOG đối với dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 33 đồng/kg, các mặt hàng xăng dầu khác không chi./.

THÙY ANH 

Bình Luận