Thứ Hai, 8/3/2021 - 00:35:18 Đường dây nóng: 096 774 2199

Ngành Thuế đã thu hồi được 96% số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn trong năm 2020

Thứ Hai, 11/01/2021 17:11:00

(BKTO) - Theo Tổng cục Thuế, năm 2020, toàn ngành Thuế đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.


Ảnh minh họa - Nguồn: sưu tầm

Theo đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo, hướng dẫn các cục thuế thực hiện xử lý gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Đồng thời rà soát đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế thu nợ ngay khi hết hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Cùng với đó, ngành Thuế đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế.

Ngành Thuế cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; điện tử hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ từ khâu ban hành thông báo nợ và quyết định cưỡng chế nợ, phân công, phân loại nợ đầy đủ, chính xác để tăng cường hiệu quả việc quản lý nợ thuế.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong năm 2020, toàn ngành Thuế đã ban hành gần 37 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế, đạt 100% số người nộp thuế phải thông báo, gửi thư điện tử trao đổi thông tin qua email về tình hình nợ thuế của doanh nghiệp.

Toàn ngành Thuế cũng thực hiện tổng 714 lần đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web của cơ quan Thuế với số lượt người nộp thuế chây ỳ, nợ thuế không nộp tiền thuế đúng hạn là 139.846 người nộp thuế; đã ban hành 139.049 quyết định cưỡng chế tài khoản, 22.659 quyết định cưỡng chế hóa đơn, 19.004 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy phép và 1.933 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ.

Tính đến ngày 31/12/2020,toàn ngành Thuế ước thực hiện thu hồi nợ đọng tại thời điểm ngày 31/12/2019 đạt 28.476 tỷ đồng, đạt 84,2% chỉ tiêu thu nợ giao, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 19.388 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 9.088 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện quy định của Nghị định 41/2020/NĐ-CP và Nghị định 109/2020/NĐ-CP, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp thuế là 87.232 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, cơ quan Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu hồi được 96% số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý tính đến cuối năm 2020 là 89.796 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng thu năm 2020 ở mức 7%; tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu trên tổng thu năm 2020 ở mức 4%.

Theo Haiquanonline

Bình Luận