Chủ Nhật, 3/7/2022 - 16:42:48 Đường dây nóng: 096 774 2199

Năm 2022, nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động ngân hàng sẽ có hiệu lực

Thứ Năm, 06/01/2022 20:30:00

(BKTO) – Năm 2022, nhiều quy định mới về xếp hạng, kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài… sẽ có hiệu lực.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành một loạt các Thông tư liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Thông tư số 23/2021/TT-NHNN (Thông tư 23) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022.

Thông tư bổ sung, thay thế cách tính điểm nhóm chỉ tiêu định tính theo hướng có tính đến các yếu tố: tổng số vi phạm, tổng mức tiền phạt, quy mô của TCTD và kết quả thực hiện kiến nghị, cảnh báo của NHNN liên quan đến tổ chức, quản trị, điều hành.

NHNN cũng sửa đổi, bổ sung ngưỡng, trọng số của một số chỉ tiêu định lượng về vốn và chất lượng tài sản của TCTD; bổ sung quy định cho phép ngân hàng nước ngoài được cung cấp kết quả xếp hạng cho ngân hàng mẹ sau khi ngân hàng mẹ cam kết không cung cấp kết quả xếp hạng cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, các nội dung bổ sung thêm gồm: nguồn thông tin để xếp hạng bao gồm thông tin, dữ liệu báo cáo tài chính của TCTD đã được kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật; quy định về việc báo cáo kết quả xếp hạng bao gồm thêm thông tin về điểm chi tiết của từng nhóm chỉ tiêu…

Việc ban hành Thông tư 23 nhằm hoàn thiện hơn nữa cơ sở pháp lý về xếp hạng các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc xếp hạng giúp phản ánh đầy đủ thực trạng và mức độ rủi ro trong hoạt động của TCTD.

Các quy định của Thông tư 23 cũng phù hợp với điều kiện thị trường, sự phát triển và đặc thù hoạt động của các loại hình TCTD, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động bất lợi đến hoạt động của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng; hỗ trợ quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát của TCTD; tăng cường hiệu quả công tác giám sát ngân hàng.

Thông tư số 24/2021/TT-NHNN (Thông tư 24) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về kiểm toán độc lập với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2022.

Thông tư 24 sửa đổi, bổ sung một số quy định để đảm bảo phù hợp với quy định mới về kiểm toán độc lập tại Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng.

Cùng với đó, Thông tư 24 sửa đổi, bổ sung một số quy định về nội dung kiểm toán để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng như các công ty kiểm toán trong quá trình triển khai thực hiện; sửa đổi, bổ sung một số điều khoản cho phù hợp với quy định về thanh tra, giám sát an toàn vĩ mô của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số 25/2021 (Thông tư 25) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/02/2022.

Thông tư 25 bổ sung các nội dung sau: Đối tượng được thực hiện sản phẩm phái sinh lãi suất bao gồm nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức sở hữu trái phiếu chính phủ phát hành bằng VND tại thị trường trong nước; một số nguyên tắc mà TCTD phải tuân thủ khi thực hiện kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất; quy định về việc kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất bằng phương tiện điện tử.

NHNN cũng sửa đổi quy định về giới hạn hoạt động kinh doanh, cung ứng và sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất cho phù hợp với các quy định hiện hành của NHNN; bỏ quy định về trích lập dự phòng rủi ro; sửa đổi, bổ sung nội dung yêu cầu báo cáo gửi NHNN theo hướng các TCTD thực hiện báo cáo hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định về chế độ báo cáo thống kê của NHNN./.

THÀNH ĐỨC

Bình Luận