Thứ Sáu, 14/8/2020 - 20:17:14 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành 75.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Thứ Năm, 16/08/2018 14:00:00

(BKTO) - Theo thông báo mới đây của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong Quý III/2018, KBNN sẽ phát hành 75.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu nhằm huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

 
Kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ Quý III/2918 có kỳ hạn 5 năm là 15.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm là 8.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm là 20.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 18.000 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 7.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm là 7.000 tỷ đồng.
Kể từ đầu quý II/2018, kỳ vọng lãi suất của thị trường bắt đầu tăng khiến KBNN gặp khó khăn trong phát hành trái phiếu chính phủ.

Tính tới cuối tháng 7, KBNN đã phát hành trái phiếu chính phủ được tổng cộng 90.000 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch cả năm. Kỳ hạn bình quân đạt 12,86 năm, trong đó hai kỳ hạn 10 và 15 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương ứng 36% và 28% tổng giá trị phát hành.

Nếu tính thêm 15.000 tỷ đồng phát hành riêng lẻ cho Bảo hiểm xã hội, tổng giá trị phát hành 7 tháng đầu năm đạt 105.000 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 205.000 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017 (bao gồm 53.000 tỷ đồng phát hành cho Bảo hiểm xã hội).

Giá trị trái phiếu đáo hạn cũng giảm xuống 27.000 tỷ đồng so với 81.000 tỷ đồng trong 7 tháng năm 2017, vì vậy khối lượng phát hành ròng giảm 46.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

QUỲNH ANH
 

Bình Luận