Thứ Hai, 25/01/2021 - 01:45:16 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hết tháng 11/2020, Kho bạc ước giải ngân trên 1.147 nghìn tỷ đồng

Thứ Tư, 25/11/2020 11:10:00

(BKTO) - Tính đến ngày 15/11/2020, Kho bạc Nhà nước giải ngân trên 1.102 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách. Dự kiến đến hết tháng 11/2020, nguồn vốn ngân sách giải ngân qua Kho bạc Nhà nước là trên 1.147 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả vốn chi đầu tư và chi thường xuyên).


Giải ngân vốn đầu tư công qua KBNN dự kiến hết tháng 11/2020 đạt 71,3% kế hoạch - Ảnh minh họa

Cụ thể, lũy kế giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) tính đến ngày 15/11/2020 là trên 302,2 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trên 445 nghìn tỷ đồng), không bao gồm vốn cấp thẳng qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, phần cấp bù lãi suất qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và phần vốn điều lệ cấp qua Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính); vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương cho Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải.

Dự kiến hết ngày 30/11/2020, nguồn vốn này giải ngân qua KBNN đạt trên 317 nghìn tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN. So với cùng kỳ năm 2019, tăng trên 73 nghìn tỷ đồng về giá trị, tăng 9,3% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài ra báo cáo từ KBNN cũng cho biết, lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2019 sang năm 2020 đến ngày 15/11/2020 qua hệ thống KBNN là trên 45 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang (trên 80 nghìn tỷ đồng).

Dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2019 sang năm 2020 đến ngày 30/11/2020 qua hệ thống KBNN đạt trên 48 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020.

Về kiểm soát nguồn vốn chi thường xuyên, báo cáo từ KBNN cũng cho biết, dự toán chi thường xuyên giao đầu năm không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Đến ngày 15/11 vừa qua, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát hơn 800 nghìn tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2019, tăng gần 28 nghìn tỷ đồng về giá trị, giảm 3% về tỷ lệ so với dự toán.

Dự kiến lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt trên 830 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán chi thường xuyên. So với cùng kỳ năm trước, tăng gần 26 nghìn tỷ đồng về giá trị, giảm 2,9% về tỷ lệ so với dự toán.

Theo Thoibaotaichinh

Bình Luận