Thứ Sáu, 7/8/2020 - 8:32:10 Đường dây nóng: 096 774 2199

Giảm giá và miễn hoàn toàn 15 loại dịch vụ chứng khoán từ ngày 19/3

Thứ Năm, 19/03/2020 18:55:00

(BKTO) - Nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trong nước trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, Bộ Tài chính vừa quyết định giảm giá và miễn hoàn toàn (không thu) đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán kể từ hôm nay, 19/3.

Ảnh minh họa- Nguồn:internet


Bộ Tài chính cho biết, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 khiến tình hình sản xuất - kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020  về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, Công văn số 610/VPCP-KTTH ngày 10/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020, trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn (không thu) đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán. Cụ thể:

Một là, giảm giá từ 10 - 50% đối với 9 dịch vụ, trong đó:
Giảm 10% đối với 3 dịch vụ: giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh, lưu ký chứng khoán.

Giảm từ 15 - 20% đối với dịch vụ quản lý vị thế và dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30 - 50% đối với 4 dịch vụ: quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; thực hiện quyền; chuyển khoản chứng khoán;  đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Hai là, không thu (miễn hoàn toàn) đối với 6 dịch vụ: đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; kết nối trực tuyến lần đầu; vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD); đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ quy định tại Thông tư này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Điều 2 Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 19/3 đến hết ngày 31/8/2020). Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

HỒNG NHUNG 

Bình Luận