Thứ Tư, 23/9/2020 - 13:26:14 Đường dây nóng: 096 774 2199

Còn 8 Bộ, ngành chưa báo cáo quyết toán vốn đầu tư công 2018

Thứ Hai, 23/09/2019 17:05:00

(BKTO)- Đã đến thời điểm phải tổng hợp cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ 2018, nhưng vẫn còn 8 Bộ, ngành trung ương chưa gửi báo cáo về Bộ Tài chính.

Tải ảnhẢnh minh họa

Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các Bộ, ngành trung ương gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ 2018 về Bộ Tài chính. 8 đơn vị chưa gửi báo cáo về Bộ Tài chính gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Để đảm bảo hoàn thành công tác quyết toán đúng thời gian theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương gửi báo cáo quyết toán về Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, hàng năm, các Bộ, ngành trung ương phải tổng hợp tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN năm trước năm kế hoạch; thực hiện việc đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước, gửi báo cáo về Bộ Tài chính.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu này, căn cứ báo cáo của Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính thẩm định và ra thông báo kết quả thẩm định quyết toán niên độ NSNN theo quy định.
 
H. LONG
(theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình Luận