Thứ Bảy, 8/10/2022 - 6:02:45 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chủ động, tích cực triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia

Thứ Bảy, 09/10/2021 21:27:44

(BKTO) – Ngành ngân hàng tiếp tục chủ động, tích cực, triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.


Ảnh minh họa - Nguồn:thơibaotaichinh.vn


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Công văn số 7195/NHNN/VCL phân công nhiệm vụ thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia cần ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2021-2022.

Theo đó, căn cứ thực tiễn triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, NHNN yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai chủ động, tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công tại Kế hoạch hành động ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược ban hành theo Quyết định số 1309/2020/QĐ-NHNN. Đồng thời, bố trí nguồn nhân lực để thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cần ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2021-2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị được phân công triển khai Chiến lược báo cáo kịp thời về Viện Chiến lược ngân hàng để tổng hợp trình Thống đốc NHNN chỉ đạo xử lý.

Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là mọi người dân và DN đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững./.
T.ĐỨC

 

Bình Luận