Thứ Hai, 26/9/2022 - 10:02:24 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bộ Tài chính vận hành Kho dữ liệu ngân sách nhà nước

Thứ Năm, 05/09/2019 15:15:00

(BKTO) - Nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành NSNN của cơ quan tài chính các cấp, Bộ Tài chính đã đưa vào vận hành Kho dữ liệu NSNN. Đây là bước đi quan trọng nhằm công khai, minh bạch công tác quản lý, sử dụng NSNN.

Ảnh minh họa- nguồn: tapchitaichinh.vn

Kho dữ liệu NSNN được xây dựng và triển khai tập trung, thống nhất trong phạm vi toàn quốc, thực hiện chức năng đồng bộ, bổ sung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tổng hợp dữ liệu để khai thác, lập báo cáo tĩnh, báo cáo tùy biến, báo cáo đồ họa… theo các chiều thông tin khác nhau phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tài chính- NSNN.

Theo Cục Tin học và Thống kê tài chính, Kho dữ liệu NSNN sử dụng nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay trong việc xây dựng một datawarehouse chuẩn và triển khai các công cụ báo cáo thông minh Business Intelligence nhằm chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tối ưu hóa hiệu quả khai thác thông tin từ kho dữ liệu.

Với việc đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống TABMIS, hệ thống quản lý thu NSNN tập trung tại KBNN, thông tin thống kê tài chính, danh mục dùng chung, đây được đánh giá là ứng dụng tương đối phức tạp và thực hiện đồng bộ từ nhiều nguồn dữ liệu nhất của ngành Tài chính.

Trên cơ sở các nguồn dữ liệu đồng bộ về, Kho dữ liệu NSNN có thể cung cấp khoảng 150 báo cáo tĩnh về NSNN được ban hành theo các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật...

Bên cạnh đó, Kho dữ liệu cũng có khả năng cung cấp các báo cáo đồ họa, báo cáo động, báo cáo trên thiết bị di động. Với chức năng khai thác báo cáo động giúp người dùng có thể lập những báo cáo chuyên sâu, đa dạng theo nhu cầu quản lý đột xuất, đặc thù của từng đơn vị.

Kho dữ liệu NSNN còn có chức năng “diễn đàn”, qua đó cho phép trao đổi hai chiều, trực tiếp giữa người sử dụng và cán bộ quản trị, góp phần hỗ trợ kịp thời và ghi nhận đầy đủ các ý kiến góp ý của người dùng.

Với nhiều tính năng hữu ích, Kho dữ liệu NSNN đã hỗ trợ các cơ quan tài chính các cấp tổng hợp phần lớn những báo cáo ngân sách theo yêu cầu. Điều này giúp giảm rất nhiều thời gian, nguồn lực làm công tác tổng hợp báo cáo đồng thời đảm bảo tính nhất quán về dữ liệu từ trung ương đến địa phương, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trực quan, sinh động, đa chiều về NSNN, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân sách.

Để Kho dữ liệu NSNN được đưa vào vận hành đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả, Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu NSNN theo Quyết định số 1220/QĐ-BTC ngày 19/7/2019. Quy chế quy định rõ nội dung nguồn dữ liệu, trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dữ liệu; quyền khai thác, bổ sung dữ liệu của các đơn vị, trách nhiệm của cá nhân trong khai thác dữ liệu cũng như hướng dẫn các điều kiện vận hành, sử dụng, khai thác Kho dữ liệu NSNN, kết cấu mật khẩu truy cập Kho... nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, kịp thời, tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu trên Kho cũng như khai thác, sử dụng dữ liệu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

ĐÔNG SƠN
(tổng hợp)

Bình Luận