Thứ Ba, 31/3/2020 - 18:01:16 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bộ Tài chính đề nghị địa phương trả nợ các khoản nợ quá hạn với lãi suất 0%

Thứ Năm, 21/02/2019 17:05:00

(BKTO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Địa phương trả nợ đầy đủ, đúng hạn là một trong các căn cứ để được xem xét, quyết định cho vay mới từ NSNN.

Theo đó, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã cho các địa phương vay vốn tín dụng đầu tư để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn và Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long với lãi suất 0%.

Tuy nhiên, một số địa phương đã không trả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, gây khó khăn lớn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc cân đối nguồn vốn, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngân hàng, làm tăng số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng từ ngân sách Trung ương.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm, nguồn dự phòng ngân sách địa phương hoặc nguồn thu ngân sách địa phương để trả nợ dứt điểm và đầy đủ các khoản nợ quá hạn Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong năm 2019.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương trả nợ đúng hạn và đầy đủ với dư nợ của Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển đến hạn trả nợ trong năm 2019- 2023 theo hợp đồng tín dụng đã ký.

Việc các địa phương cân đối bố trí trả nợ các khoản vay nêu trên đầy đủ, đúng hạn là một trong các căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho địa phương vay đối với các khoản vay mới từ NSNN trong thời gian tới.

Được biết, dư nợ của các chương trình đến ngày 31/12/2018 là hơn 7.100 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn đến cùng thời điểm là gần 500 tỷ đồng.

THÙY ANH

Bình Luận