Thứ Năm, 9/7/2020 - 4:24:5 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bình Thuận: Ước giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 27% kế hoạch

Thứ Năm, 28/05/2020 10:34:40

(BKTO) - UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ước lũy kế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết tháng 5/2020 là 319,1 tỷ đồng, đạt 27% so với kế hoạch.

 

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bình Thuận còn thấp - Ảnh: TL


Theo báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến tháng 5/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận, kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh năm 2020 là 1.164,3 tỷ đồng, lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4 là 268,2 tỷ đồng, đạt 23% so với kế hoạch; ước lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 5/2020 là 319,1 tỷ đồng, đạt 27% so với kế hoạch.

Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020 là 2.194,7 tỷ đồng, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4 là 288,3 tỷ đồng, đạt 13% so với kế hoạch; ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 5/2020 là 374,1 tỷ đồng, đạt 17% so với kế hoạch.

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, trong những tháng đầu năm, các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan chủ yếu tập trung giải ngân kế hoạch vốn kéo dài.

Đối với kế hoạch vốn năm 2020, trong 4 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vướng đất rừng (chưa được trung ương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng). Ngoài ra, nguyên nhân còn do phải điều chỉnh thiết kế, dự toán, tổng mức đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình Luận