Thứ Hai, 21/9/2020 - 5:53:9 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bình Dương: Tăng thu hơn 170,5 tỷ đồng sau thanh tra, kiểm tra thuế

Thứ Năm, 23/07/2020 16:01:28

(BKTO) - Tính đến đầu tháng 7, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 1.623 đơn vị người nộp thuế, đạt 44% kế hoạch năm. Tổng số thuế truy thu, phạt là 170,582 tỷ đồng bổ sung cho ngân sách.

 

Kiểm tra hồ sơ nộp thuế điện tử tại Cục Thuế Bình Dương - Ảnh: Gia Cư


Theo kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2020, Cục Thuế tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện đối với 3.712 đơn vị, trong đó: thanh tra 209 đơn vị, kiểm tra 3.503 đơn vị.

Về thanh tra, cơ quan thuế đã hoàn thành đối với 55 đơn vị; tổng số thuế truy thu, thu hồi, phạt 76,357 tỷ đồng.

Cục thuế đã hoàn thành kiểm tra đối với 1.568 đơn vị; tổng số thuế truy thu, thu hồi, phạt 94,225 tỷ đồng. Trong đó, cục thuế kiểm tra hồ sơ khai thuế (tại trụ sở cơ quan thuế) đối với 6.265 lượt hồ sơ (chấp nhận 6.156 lược hồ sơ, chiếm 98,3% trên tổng số hồ sơ kiểm tra; số hồ sơ điều chỉnh 109 lượt, chiếm 1,7%).

Trong quý III và những tháng còn lại của năm 2020, Cục Thuế Bình Dương đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.
 
Theo haiquanonline.com.vn

Bình Luận