Chủ Nhật, 27/9/2020 - 11:01:17 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nhiều đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019

Thứ Hai, 23/12/2019 08:25:00

(BKTO) - Năm 2019 sắp kết thúc, nhiều đơn vị trực thuộc KTNN đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán được giao. Trong bài viết này, Báo Kiểm toán xin cung cấp cho độc giả kết quả, kiến nghị kiểm toán nổi bật của một số KTNN chuyên ngành, khu vực đã tiến hành tổng kết công tác năm 2019 trong tuần qua.


Nhiều đơn vị kiểm toán đã đạt được kết quả nổi bật trong năm 2019. Ảnh: Bích Ngọc

Tổng hợp kết quả kiểm toán của Ngành, ông Nguyễn Lương Thuyết - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - cho biết, đến ngày 10/12/2019, Vụ đã hoàn thành việc thẩm định và trình lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt 220/290 dự thảo báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2019, trong đó, Vụ đã làm thủ tục trình và đã được lãnh đạo KTNN ký phát hành 167 báo cáo kiểm toán.

Thông qua công tác thẩm định, Vụ đã đóng góp được nhiều ý kiến để các đơn vị hoàn thiện trước khi ban hành, qua đó góp phần nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, đặc biệt là việc đảm bảo các mục tiêu, nội dung, trọng tâm kiểm toán của cuộc kiểm toán phù hợp với các thông tin đã thu thập; các hướng dẫn, định hướng của Ngành và đặc thù của đơn vị; đảm bảo các kết luận, kiến nghị kiểm toán có đầy đủ bằng chứng kiểm toán, phù hợp với các phát hiện kiểm toán và có tính khả thi cao.

Minh chứng có thể dẫn ra là năm 2019, KTNN chuyên ngành II đã được lãnh đạo KTNN giao thực hiện 18 cuộc kiểm toán, trong đó có 13 cuộc kiểm toán được giao theo Kế hoạch kiểm toán đầu năm và trong năm được giao bổ sung 5 cuộc kiểm toán. Đến nay, đơn vị đã thực hiện xong 15 cuộc kiểm toán, đạt mục tiêu theo đúng kế hoạch được lãnh đạo KTNN phê duyệt. Qua đó, KTNN chuyên ngành II đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 2.081,9 tỷ đồng (trong đó đã phát hành 12 báo cáo, số kiến nghị xử lý tài chính 1.520,1 tỷ đồng; 3 cuộc kiểm toán chưa phát hành báo cáo, dự kiến kiến nghị xử lý tài chính 561,7 tỷ đồng), gồm: tăng thu NSNN 472,2 tỷ đồng, giảm chi NSNN 1.235 tỷ đồng (giảm chi thường xuyên gần 1.116 tỷ đồng, giảm chi dự án đầu tư xây dựng 119 tỷ đồng), xử lý khác 973,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo KTNN chuyên ngành II cũng cho biết, tại các báo cáo kiểm toán, đơn vị đã kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, sửa đổi một số thông tư liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ; quy định thu nộp phí lĩnh vực viễn thông, tần số và internet.

Với KTNN chuyên ngành IV, đơn vị được giao thực hiện 17 cuộc kiểm toán (15 cuộc trong kế hoạch từ đầu năm và 2 cuộc bổ sung) các công trình, dự án của các Bộ, ngành..., tính đến ngày 03/12, đơn vị đã hoàn thành phát hành Báo cáo kiểm toán của 15 cuộc kiểm toán. Tổng hợp kết quả của 15 cuộc kiểm toán này, đơn vị đã kiến nghị xử lý 4.642,8 tỷ đồng, trong đó kiến nghị xử lý tài chính trên 779 tỷ đồng.

Đối với KTNN chuyên ngành V, năm 2019, đơn vị được giao thực hiện 23 cuộc kiểm toán, trong đó có 17 cuộc giao kế hoạch từ đầu năm và 6 cuộc kiểm toán bổ sung kế hoạch trong năm. Tính đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành 22 cuộc kiểm toán. Báo cáo của KTNN chuyên ngành V cho biết, theo kết quả tổng hợp sơ bộ, đến ngày 10/12/2019, tổng kiến nghị xử lý tài chính qua kiểm toán năm 2019 khoảng 5.357,5 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cho thấy, các đơn vị được kiểm toán đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của KTNN tại các báo cáo kiểm toán năm 2018. Tổng giá trị kiến nghị xử lý tài chính đã được KTNN chuyên ngành V tổ chức đoàn kiểm tra là 6.374,27 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70,43% số kiến nghị năm 2018.

Theo lãnh đạo KTNN chuyên ngành V, qua kiểm toán, đơn vị đã kiến nghị điều chỉnh 1 văn bản của Bộ Tài chính cho phù hợp với quy định của Luật NSNN 2015, Luật Đầu tư công, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018, Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan đánh giá lại hiệu quả, hiệu lực của cơ chế 797-400 để xem xét ban hành văn bản kết thúc hiệu lực của cơ chế 797-400 đã áp dụng cho các dự án nguồn điện…

Được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao nhiệm vụ kiểm toán các DNNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2019, đơn vị đã hoàn thành 13 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tổng số tiền 5.387 tỷ đồng, gồm: kiến nghị xử lý tài chính tăng thu NSNN 2.457 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 2.930 tỷ đồng. 

Là đơn vị KTNN khu vực đầu tiên của KTNN tổ chức tổng kết công tác năm 2019, KTNN khu vực IX trong năm qua cũng đã hoàn thành 6/6 cuộc kiểm toán theo kế hoạch được duyệt. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính sơ bộ của 6 cuộc kiểm toán là 2.935 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị tăng thu 183 tỷ đồng, kiến nghị giảm chi 843 tỷ đồng và kiến nghị khác 1.909 tỷ đồng.

Theo Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Nguyễn Hữu Thành, cùng với việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm toán, đơn vị cũng đã tích cực kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Cụ thể, trong năm 2019, đơn vị đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán với tổng số kiến nghị xử lý tài chính 890 tỷ đồng, đã thực hiện 547 tỷ đồng, tỷ lệ 61,27%. 

Không chỉ dừng lại ở các kiến nghị xử lý tài chính, các đơn vị chuyên môn của KTNN còn tích cực đưa ra những kiến nghị về cơ chế, chính sách để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm chấn chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 

Theo Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Nguyễn Anh Tuấn, qua công tác kiểm toán năm 2019, đơn vị đã có 33 kiến nghị về cơ chế, chính sách, trong đó có kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng và 2 Nghị định (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP); 2 Thông tư (Thông tư số 130/2016/TT-BTC, Thông tư số 51/2015/TT-BTC) và 5 kiến nghị nghiên cứu xem xét bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách.

QUỲNH ANH

Bình Luận