Thứ Hai, 26/9/2022 - 11:8:20 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN chuyên ngành IV: Nhiều đơn vị nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các dự án BOT

Thứ Hai, 30/03/2020 08:35:00

(BKTO) - Qua kiểm toán một số dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) triển khai trên địa bàn một số tỉnh: Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Khánh Hòa, Long An trong năm 2017, 2018, KTNN chuyên ngành IV đã đưa ra nhiều kiến nghị kiểm toán quan trọng. Theo lãnh đạo KTNN chuyên ngành IV, kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các dự án BOT này cho thấy các đơn vị đã rất tích cực thực hiện kiến nghị kiểm toán.


Hầu hết kiến nghị kiểm toán đã được các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Ảnh: Minh Thuý

Tích cực thực hiện kiến nghị kiểm toán

Một số dự án BOT mà KTNN chuyên ngành IV đã thực hiện kiểm toán trong năm 2017, 2018 có thể kể đến như: Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Dự án 1 - PV); Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ (Dự án 2); Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, TP. Hải Phòng (Dự án 3); Dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả - QL1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa - hạng mục hầm Đèo Cả và hầm Hải Vân giai đoạn 1 (Dự án 4); Dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả - QL1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT (xây dựng - chuyển giao) đối với các hạng mục còn lại (Dự án 5); Dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả - QL1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa - hạng mục hầm đèo Cù Mông (Dự án 6); Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT830 và ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An (Dự án 7)...

Kết quả kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các dự án trên cho thấy, tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đều đạt tỷ lệ rất cao. Chẳng hạn, với Dự án 1, đơn vị đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt 97,3%; tại Dự án 5, tình hình thực hiện đạt tỷ lệ 95,62%. Vào thời điểm kiểm tra, tình hình thực hiện kiến nghị xử lý tài chính tại Dự án 7, đơn vị được kiểm toán cũng đã thực hiện đạt 98,46%. Còn với Dự án 6, tỷ lệ thực hiện cũng đạt tới 86,51%, trong đó, tỷ lệ thực hiện kiến nghị về xử lý khác liên quan đến tài chính đạt tới 100%. Tương tự, tại Dự án 4, Dự án 7, tỷ lệ thực hiện kiến nghị về xử lý khác liên quan đến tài chính của các đơn vị cũng đã đạt 100%...

Đặc biệt, qua kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, KTNN chuyên ngành IV còn ghi nhận và đánh giá các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện nhiều kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, điều hành, đầu tư xây dựng dự án, công tác tài chính kế toán, cũng như các kiến nghị về việc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Chủ động khắc phục, xử lý theo kiến nghị

Với Dự án 6, sau khi Báo cáo kiểm toán dự án được phát hành, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có Công văn triển khai thực hiện kết luận của KTNN đối với Dự án. Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả cũng đã chủ động rà soát các kiến nghị kiểm toán, đồng thời phát hành các văn bản đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Thực hiện theo kiến nghị kiểm toán, Công ty Cổ phần Đèo Cả đã ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh với nhà thầu thi công 4 gói thầu; gửi Văn bản đề nghị Ngân hàng Vietinbank có ý kiến gửi nhà đầu tư và Bộ GTVT về giải pháp cập nhật, đảm bảo phương án tài chính và khả năng trả nợ của Dự án. Với Bộ GTVT, sau khi rà soát lại toàn bộ phương án tài chính của Dự án, Bộ đã phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính Dự án...

Còn với Dự án 4, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã khẩn trương ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh 4 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu được điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo đơn giá mới đã thỏa thuận của các bên có liên quan; 2 gói thầu điều chỉnh lại giá trị hợp đồng cho phù hợp.

Tại Dự án 5, Công ty cũng đã chỉ đạo các bên kiểm tra, rà soát lại dự toán các gói thầu, tổ chức phê duyệt điều chỉnh dự toán của 5 gói thầu. Công ty cùng với các đơn vị đã họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác quản lý tài chính và có kết luận tại Thông báo số 18/2018/TB-ĐC ngày 25/01/2018.

Đối với Dự án 2, Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ đã thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính theo kết luận kiểm toán, cũng như tiến hành thủ tục phê duyệt lại dự toán các gói thầu làm cơ sở ký Phụ lục hợp đồng, thanh quyết toán công trình. Đồng thời, đơn vị tư vấn của Dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 đã có báo cáo kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến sai sót nêu trong Báo cáo kiểm toán.

Thực hiện theo kiến nghị kiểm toán, tại Dự án 7, Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 đã lập dự toán chi phí quản lý dự án, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và đã được nhà đầu tư phê duyệt điều chỉnh chi phí quản lý dự án trong thời gian xây dựng; thực hiện đàm phán, xác định mức lãi vay và đã được UBND tỉnh Long An chấp thuận điều chỉnh Hợp đồng dự án.

Còn tại Dự án 1, xuất phát từ kiến nghị kiểm toán, nhà đầu tư đã phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình lập, điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, hoàn thiện hồ sơ Hợp đồng dự án, hoàn thành công tác kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu phục vụ cho việc quyết toán công trình. Rút kinh nghiệm đối với các vấn đề bất cập trong công tác quản lý chất lượng công trình, trong việc thanh toán chưa đúng khối lượng, định mức, đơn giá như đã nêu trong Báo cáo kiểm toán, đơn vị đã có biên bản cuộc họp Ban Giám đốc điều hành và Phòng Kỹ thuật để kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư. Về phía địa phương, UBND tỉnh Thái Bình đã bổ sung Dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 nguồn ngân sách địa phương; chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện các kiến nghị về công tác quản lý điều hành, đạt 100% số kiến nghị theo Thông báo kết quả kiểm toán của KTNN.
 
Đến thời điểm kiểm tra, nhiều kiến nghị kiểm toán đã được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; hầu hết các kiến nghị còn lại đang được các đơn vị tiếp tục thực hiện khẩn trương; chỉ còn 1 - 2 kiến nghị liên quan đến giảm quyết toán giá trị một số gói thầu, sớm hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán giá trị vốn đầu tư xây dựng công trình, dự án... chưa được đơn vị thực hiện. Đoàn kiểm tra kiến nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả về KTNN chuyên ngành IV theo quy định.
 
H.THOAN - L.HÒA

Bình Luận