Chủ Nhật, 14/8/2022 - 5:27:39 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán chi phí đầu tư các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. HCM: Hạn chế, thiếu sót trong xác định tổng mức đầu tư, tính toán giá trị dự án

Thứ Tư, 16/09/2020 08:25:00

(BKTO) - Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, KTNN đã tổ chức thực hiện kiểm toán 3 dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT), gồm: Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ); Dự án Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.


Dự án 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: TTXVN

Kết quả kiểm toán cho thấy, việc thực hiện các dự án BT cơ bản tuân thủ theo quy định của pháp luật song còn một số hạn chế, thiếu sót trong việc xác định tổng mức đầu tư (TMĐT); lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng; quản lý tiến độ dự án; công tác giải phóng mặt bằng; quản lý chi phí đầu tư và việc thực hiện các cam kết của hợp đồng BT. 

Cụ thể, với Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ), TMĐT được phê duyệt là 3.345,6 tỷ đồng; giá trị hợp đồng BT là 2.641,3 tỷ đồng (đã loại trừ chi phí dự phòng trượt giá và chi phí lãi vay); dự toán thiết kế bản vẽ thi công phê duyệt tại thời điểm 31/12/2019 là 1.776,6 tỷ đồng (bao gồm dự phòng 74,766 tỷ đồng); giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2019 là 1.064,5 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán xác nhận giá trị dự toán là 1.691,1 tỷ đồng, giảm 85,5 tỷ đồng; xác nhận giá trị khối lượng thực hiện là 1.051,4 tỷ đồng, giảm 13,1 tỷ đồng.

Với Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, TMĐT được phê duyệt là 4.260,1 tỷ đồng; giá trị hợp đồng BT là 3.082,47 tỷ đồng (đã loại trừ chi phí dự phòng trượt giá và chi phí lãi vay); giá trị dự toán thiết kế bản vẽ thi công tại thời điểm 31/12/2019 là 2.504,5 tỷ đồng; giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2019 là 556 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán xác nhận giá trị dự toán là 2.478,8 tỷ đồng (bao gồm dự phòng 102,4 tỷ đồng và chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giải phóng mặt bằng 308,5 tỷ đồng; do chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nên đang ghi nhận lấy theo TMĐT), giảm 25,65 tỷ đồng; xác nhận giá trị khối lượng thực hiện là 540,2 tỷ đồng, giảm 15,77 tỷ đồng.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TMĐT được phê duyệt là 12.182,2 tỷ đồng; giá trị hợp đồng BT là 8.265,16 tỷ đồng (đã loại trừ chi phí dự phòng trượt giá và chi phí lãi vay); giá trị dự toán thiết kế bản vẽ thi công tại thời điểm 31/12/2019 là 6.511,8 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí dự phòng); giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2019 là 4.345,9 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán xác nhận giá trị dự toán là 6.388,5 tỷ đồng (bao gồm dự phòng 522,47 tỷ đồng), giảm 123,35 tỷ đồng; xác nhận giá trị khối lượng thực hiện là 4.277,8 tỷ đồng, giảm 68,11 tỷ đồng. 

Tổng giá trị đã loại trừ trong TMĐT phê duyệt ban đầu của 3 dự án đến thời điểm 31/12/2019 là 9.229,3 tỷ đồng (gồm Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc là 1.654,4 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 là 1.781,3 tỷ đồng và Dự án Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm là 5.793,6 tỷ đồng). Nguyên nhân loại trừ không sử dụng giá trị để đưa vào Hợp đồng BT là do các dự án được phép thực hiện theo cơ chế thanh toán, đồng thời được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Văn bản số 127/TTg-KTN ngày 27/01/2015 (Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2), số 1909/TTg-KTN ngày 12/11/2013 (Dự án Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm), số 2585/TTg-KTTH ngày 17/12/2014 (Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc) nên không phải sử dụng một số chi phí đã xác định trong TMĐT ban đầu (gồm chi phí dự phòng trượt giá; dự phòng chênh lệch mức lương; lãi vay trong thời gian xây dựng). Đồng thời, cùng với việc các bên đã chuẩn hoá, xác định lại trong bước thiết kế thi công để tính lại dự toán nên các sai sót trong xác định TMĐT đã được loại bỏ nên không ảnh hưởng đến việc cân đối thanh toán của hợp đồng BT và giá trị quyết toán dự án BT hoàn thành.

Mặt khác, Báo cáo kiểm toán đã đánh giá UBND TP. HCM chưa thực hiện thanh toán theo cam kết của hợp đồng BT đối với dự án 4 tuyến đường chính (khối lượng hoàn thành 3.007,5 tỷ đồng nhưng TP. HCM mới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư tương ứng giá trị 1.841,4 tỷ đồng) và Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (khối lượng hoàn thành đạt hơn 60% giá trị hợp đồng, nhưng nhà đầu tư chưa được xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành để thực hiện việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất). Việc chậm thanh toán có thể dẫn đến phát sinh chi phí của dự án theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết.

Ngoài ra, KTNN đã tính toán và kiến nghị giảm giá trị các dự án (do sai khối lượng, định mức, đơn giá, sai khác) 661,7 tỷ đồng. Cụ thể, tại Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam, KTNN kiến nghị giảm thanh toán 12,29 tỷ đồng; giảm giá trị hợp đồng còn lại 60,46 tỷ đồng và các kiến nghị xử lý khác 83,55 tỷ đồng. Tại Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, KTNN kiến nghị giảm thanh toán 3,86 tỷ đồng; giảm giá trị hợp đồng còn lại 4,04 tỷ đồng và các kiến nghị xử lý khác 37,56 tỷ đồng. Còn tại Dự án Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính, KTNN kiến nghị giảm thanh toán 17,57 tỷ đồng; giảm giá trị hợp đồng còn lại 1,64 tỷ đồng; giảm giá trị hợp đồng đối với khối lượng không thực hiện 254,91 tỷ đồng và các kiến nghị xử lý khác 185,8 tỷ đồng.

Đồng thời, KTNN kiến nghị UBND TP. HCM thực hiện và chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục, kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với các hạn chế đã được chỉ rõ trong Báo cáo kiểm toán.

PV

Bình Luận