Thứ Hai, 26/9/2022 - 10:58:9 Đường dây nóng: 096 774 2199

Sẽ sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

(BKTO) – Sáng 13/9, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Xem thêm