Thứ Năm, 9/7/2020 - 22:00:26 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ V - Hoàn thiện cơ chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tự chủ y tế

(BKTO) - Căn cứ kết quả kiểm toán việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập, KTNN đã đưa ra nhiều kiến nghị phù hợp, khả thi không chỉ nhằm mục đích chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản công, mà còn tập trung vào việc điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thực hiện tự chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế công lập phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Xem thêm