Thứ Bảy, 7/12/2019 - 6:47:6 Đường dây nóng: 096 774 2199

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017: Đã chuyển biến trong thu ngân sách nhà nước nhưng còn hạn chế, bất cập

(BKTO) - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 của KTNN cho biết, quyết toán thu NSNN năm 2017 là 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán giao, bằng 116,8% thực hiện năm 2016 và đạt mức tăng cao nhất so với 2 năm trước đó, cụ thể, năm 2016 tăng 10,9% và năm 2015 tăng 15,1%. Tuy nhiên, KTNN cũng phân tích và chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong công tác thu và quản lý thu NSNN.

Xem thêm