Thứ Ba, 31/3/2020 - 8:30:15 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN chuyên ngành IV: Nhiều đơn vị nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các dự án BOT

(BKTO) - Qua kiểm toán một số dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) triển khai trên địa bàn một số tỉnh: Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Khánh Hòa, Long An trong năm 2017, 2018, KTNN chuyên ngành IV đã đưa ra nhiều kiến nghị kiểm toán quan trọng. Theo lãnh đạo KTNN chuyên ngành IV, kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các dự án BOT này cho thấy các đơn vị đã rất tích cực thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Xem thêm