Thứ Ba, 4/8/2020 - 3:02:22 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ Tư, 17/07/2019 15:39:05

(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 878/QĐ- TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 

Hội đồng thẩm định sẽ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh minh họa


Cơ cấu tổ chức của Hội đồng gồm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và một số chuyên gia về quy hoạch. Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Theo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cơ quan thường trực của Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động. Cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

PHÚC KHANG

Bình Luận