Thứ Năm, 7/7/2022 - 5:57:49 Đường dây nóng: 096 774 2199

Gần 100% số xã trên toàn quốc được lập đồ án quy hoạch

Thứ Sáu, 04/10/2019 23:44:00

(BKTO) - Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010- 2020, diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Đến nay, 99,7% số xã trên toàn quốc đã được lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã. Các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã NTM được xem là cơ sở tiền đề cho xây dựng Đề án xây dựng xã NTM để triển khai xây dựng trên toàn quốc.

 

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội- Ảnh: thoibaotaichinh.vn


Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, trong chặng đường 2016- 2020, Bộ Xây dựng được phân công chủ trì hướng dẫn Quy hoạch xây dựng vùng. Điều này nhằm đáp ứng tiêu chí huyện NTM và quy hoạch xã NTM; bổ sung thêm nội dung đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với đô thị. Các tiêu chí đánh giá xã NTM đã được ban hành, bổ sung và điều chỉnh, góp phần quan trọng trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, quy hoạch xây dựng cần đi trước một bước, làm cơ sở đầu tư, phát triển hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn; xây dựng NTM bền vững.
 
Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020 đặt ra mục tiêu phải đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Cụ thể là tiếp tục tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn bao gồm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, gắn sản xuất với thị trường để hình thành sự liên kết nông- công nghiệp- dịch vụ và thị trường ngay trên địa bàn nông thôn.

Theo thống kê, năm 2019, toàn quốc có 95 huyện/thị xã đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và hơn 50% số xã đạt chuẩn xã NTM. Đến nay 99,7% số xã trên toàn quốc đã được lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã. Các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã NTM được xem là cơ sở tiền đề cho xây dựng Đề án xây dựng xã NTM để triển khai xây dựng trên toàn quốc.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi quy hoạch xây dựng cần phải đi trước một bước để làm cơ sở đầu tư, phát triển hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn; xây dựng NTM bền vững. Việc phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn và nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý thực hiện theo quy hoạch xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

“Theo đó, Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lập quy hoạch NTM. Mặc dù chất lượng đồ án quy hoạch nhiều nơi chưa đạt được theo yêu cầu, nhưng bước đầu là cơ sở tốt cho các xã lập các đề án xây dựng NTM. Số xã có quy hoạch trên tổng số xã của cả nước đã tăng từ 23,1% năm 2010 lên 83,5% vào năm 2013 và đến nay đã đạt 99,7%”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhận xét.
 

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, việc phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn và nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý thực hiện theo quy hoạch xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lập quy hoạch NTM. Mặc dù chất lượng đồ án quy hoạch nhiều nơi chưa đạt yêu cầu, nhưng bước đầu là cơ sở tốt cho các xã lập các Đề án xây dựng NTM...

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, đến tháng 9/2019, cả nước đã có 4.554 xã (chiếm 51,16% số xã) đạt chuẩn NTM; bình quân toàn quốc đạt 15,32 tiêu chí/xã (tăng 10,6 tiêu chí so với năm 2010) và không địa phương nào còn xã dưới 5 tiêu chí; có 93 đơn vị cấp huyện thuộc 37 tỉnh, tỉnh trực thuộc Trung ương (chiếm 14% tổng số huyện, thị xã, tỉnh của cả nước) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đặc biệt, cả nước đã có ba tỉnh (Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương) và TP. Đà Nẵng là những địa phương có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Như vậy, mục tiêu 5 năm (2016-2020) đã hoàn thành sớm gần hai năm so với nhiệm vụ được giao.

Về quy hoạch và nhà ở dân cư trong xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị cần rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về quy hoạch, xây dựng, quản lý cảnh quan NTM để nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh quy hoạch lại không gian khu vực nông thôn (thôn, làng...) phù hợp tính đặc thù của vùng miền; đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Trước xu hướng đô thị hóa ở nhiều địa phương hiện nay, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc triển khai thực hiện xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện để tránh việc mỗi địa phương hiểu theo cách khác nhau; từ đó, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện, nhất là các vùng chuẩn bị lên đô thị và các vùng nông thôn liền kề, theo hướng xác định rõ các chức năng bổ sung, liên kết của nông thôn.

THÙY CHI (Tổng hợp)

Bình Luận