Chủ Nhật, 29/5/2022 - 18:00:41 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đổi mới cách đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ Sáu, 24/09/2021 09:30:00

(BKTO) - Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn Khoản 6 Điều 3 và Khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bộ Tư pháp đang đề xuất một số quy định mới về cách đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - Ảnh minh họa: chinhphu.vn


Dự thảo Thông tư tập trung quy định, hướng dẫn chi tiết các nội dung bao gồm: nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và tài liệu đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; quy trình, biểu mẫu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

Cụ thể, tại Điều 2 và Phụ lục I hướng dẫn cụ thể về nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và tài liệu đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong đó cách tính điểm được xác định theo định mức tỷ lệ % tương ứng hoặc theo điểm số cụ thể được quy định tại Phụ lục; hướng dẫn cách làm tròn điểm để thực hiện thống nhất.

Đặc biệt, cách xác định điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu có nội dung xác định theo tỷ lệ % được đổi mới theo hướng điểm số được tính tương ứng với định mức tỷ lệ % đạt được, thay vì tính theo công thức chung như trước đây, bảo đảm cho việc chấm điểm, đánh giá được thuận tiện và dễ theo dõi, quản lý.

Về quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Điều 3 Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể các công việc, nhiệm vụ mà UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện để phục vụ việc chấm điểm, đánh giá, đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý để cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai các nhiệm vụ được thống nhất, đồng bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

DIỆU THIỆN

Bình Luận