Thứ Năm, 26/5/2022 - 01:40:44 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phát triển tòa án điện tử ngang tầm trình độ phát triển chung của thế giới

(BKTO) - Trong thời gian tới, ngành Tòa án cần tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm nguồn lực để xây dựng tòa án chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu quả; chú trọng phát triển tòa án điện tử ngang tầm với trình độ phát triển chung của thế giới.