Thứ Sáu, 15/11/2019 - 17:36:19 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản

(BKTO)- Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.