Thứ Sáu, 17/01/2020 - 20:35:46 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Xem thêm