Thứ Ba, 01/12/2020 - 6:26:54 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tốc độ tăng vốn đầu tư công đạt mức cao nhất giai đoạn 2011-2020

(BKTO) - Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười Một và 11 tháng tiếp tục đạt mức cao nhất so với giai đoạn 2011-2020.

Xem thêm