Thứ Tư, 6/7/2022 - 23:33:34 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thanh tra tài chính kiến nghị xử lý tài chính trên 21.192 tỷ đồng

(BKTO) - 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 28.350 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính 21.192,6 tỷ đồng.

Xem thêm