Thứ Năm, 02/7/2020 - 19:31:10 Đường dây nóng: 096 774 2199

TP. HCM: Có 5 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD

(BKTO) - 5 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm đến trên 80% kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của TP. HCM.

Xem thêm