Thứ Sáu, 10/4/2020 - 3:28:18 Đường dây nóng: 096 774 2199

Quy định rõ trách nhiệm cơ quan thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định

Thứ Tư, 05/02/2020 16:04:46

(BKTO) - Từ kết quả kiểm toán và kiến nghị của KTNN, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP theo hướng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định.

Người lao động kê khai đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp- Ảnh: ST


Văn bản của BHXH Việt Nam nêu rõ: Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, tính đến tháng 8/2019, số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) còn phải thu hồi là 71,9 tỷ đồng. Thông báo kết quả kiểm toán năm 2019 tại cơ quan BHXH Việt Nam, KTNN kiến nghị thu hồi tiền TCTN của 2.992 trường hợp hưởng TCTN sai quy định, với số tiền phải thu hồi trên 14 tỷ đồng.

Đồng thời, KTNN cũng chỉ ra nguyên nhân: Chưa quy định cụ thể về cơ quan thu hồi tiền TCTN hưởng sai quy định; quy trình thu hồi TCTN qua nhiều khâu và cơ quan khác nhau, trường hợp cơ quan BHXH phát hiện đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp không đúng thì phải đề nghị cơ quan LĐ-TB&XH rà soát để ban hành quyết định thu hồi.

Theo BHXH Việt Nam, trong thực tế tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tiền TCTN hưởng sai quy định phải thu hồi trong các trường hợp:

Cơ quan LĐ-TB&XH ban hành quyết định hưởng sai quy định của pháp luật gồm: không đủ điều kiện hưởng theo quy định (có việc làm hoặc hưởng lương hưu nhưng vẫn hưởng TCTN); sai mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng…

Cơ quan LĐ-TB&XH chuyển các quyết định về việc tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng TCTN sang cơ quan BHXH sau thời điểm chi trả TCTN theo quy định của cơ quan BHXH.

Cơ quan LĐ-TB&XH ban hành các quyết định tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng TCTN sau thời điểm chi trả TCTN theo quy định của cơ quan BHXH. Ví dụ như: người lao động đã hưởng TCTN tháng hưởng thứ 3 mới ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng của tháng hưởng thứ 2, người lao động đã nhận tiền TCTN mới ra quyết định hủy hưởng TCTN…

Từ thực tế trên, để đảm bảo đầy đủ căn cứ trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện đúng kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp ngày 19/12/2019 về việc “quy định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm thu hồi tiền hưởng TCTN của từng cơ quan theo nguyên tắc cơ quan nào giải quyết, chi trả sai thì cơ quan đó phải có trách nhiệm thu hồi”, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định hoặc ban hành các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ BHTN sau thời điểm chi trả.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm thực hiện thu hồi tiền hưởng các chế độ BHTN do chuyển các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau thời điểm chi trả.

Đ. KHOA

Bình Luận