Thứ Sáu, 3/7/2020 - 20:4:59 Đường dây nóng: 096 774 2199

Quảng Bình: Thu nội địa tăng hơn 12% so với cùng kỳ

Thứ Ba, 02/06/2020 15:05:00

(BKTO) - Theo Cục Thuế Quảng Bình, ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 5/2020 được 1.953,8 tỷ đồng, đạt 46% dự toán trung ương, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Công chức Cục Thuế Quảng Bình hỗ trợ người nộp thuế - Ảnh: Hữu Nghị


So với dự toán, có 4/15 khoản thu đạt tiến độ (41,7%) dự toán cả năm, là thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); thuế thu nhập cá nhân (TNCN); thu tiền thuê đất; thu tiền sử dụng đất; còn lại 11 khoản chưa đạt tiến độ của dự toán năm là thu từ DNNN trung ương; thu từ DNNN địa phương; thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; thuế bảo vệ môi trường; thu lệ phí trước bạ; thu phí và lệ phí...

Trong đó: Có 6/15 khoản có tăng trưởng so với cùng kỳ, đó là: thu từ DNNN trung ương; khu vực DN FDI; thuế TNCN; thu tiền thuê đất; thu tiền sử dụng đất; thu hoa lợi công sản. Còn lại 9 khoản thu giảm so với cùng kỳ, đó là: thu từ DNNN địa phương; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; thuế bảo vệ môi trường; thu lệ phí trước bạ; thu phí và lệ phí; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu xổ số kiến thiết; thu khác ngân sách.

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình, căn cứ dự toán quý II/2020, cục thuế tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn như: giảm thu do các yếu tố khách quan, làm rõ những khoản thu còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng; từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương, các ngành liên quan phối hợp triển khai, thực hiện.

Đồng thời, đơn vị tập trung đánh giá nguồn thu, nguồn được gia hạn, miễn giảm để xây dựng các kịch bản quản lý và thu ngân sách theo từng quý và cả năm 2020 để điều hành thực hiện dự toán; triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình Luận