Thứ Tư, 17/8/2022 - 14:37:4 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hơn 80% doanh nghiệp dự báo sản xuất, kinh doanh quý III/2022 tốt lên

Thứ Năm, 30/06/2022 10:19:21

(BKTO) - Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy, DN lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh quý III với tỷ lệ DN đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý II/2022 rất cao. Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu đầu vào liên tiếp tăng cao gây áp lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong thời gian tới.

 

Nhiều DN chia sẻ tình hình sản xuất, kinh doanh đã tốt hơn. Ảnh minh họa: Tạp chí Tài chính


Kết quả điều tra cho thấy, có 42,1% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý I/2022; 36,3% số DN cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định và 21,6% số DN đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý III/2022, có 49,2% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II; 35,8% số DN cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ ổn định và 15% số DN dự báo khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực DN ngoài nhà nước lạc quan nhất với 85,5% số DN dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý III tốt hơn và giữ ổn định so với quý II/2022; tỷ lệ này ở khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài và DNNN lần lượt là 84,3% và 82,4%.

Về khối lượng sản xuất, có 43,7% số DN đánh giá khối lượng sản xuất của DN quý II/2022 tăng so với quý I; 35% số DN cho rằng ổn định và 21,3% số DN đánh giá khối lượng sản xuất giảm.

Về xu hướng quý III so với quý II/2022, có 48,1% số DN dự báo khối lượng sản xuất tăng; 13,7% số DN dự báo giảm và 38,2% số DN dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 38,9% số DN có đơn đặt hàng quý II cao hơn quý I/2022; 39% số DN có số đơn đặt hàng ổn định và 22,1% số DN có đơn đặt hàng giảm. Nhận định về xu hướng quý III so với quý II/2022, có 44,9% số DN dự kiến có đơn hàng tăng lên; 13,8% số DN dự kiến đơn hàng giảm và 41,3% số DN dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu quý II so với quý I/2022, có 31% số DN khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 45,5% số DN có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 23,5% số DN có đơn hàng xuất khẩu mới giảm.

Về xu hướng quý III so với quý II/2022, có 38,8% số DN dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 14,5% số DN dự kiến giảm và 46,7% số DN dự kiến ổn định./.
QUỲNH ANH

 

Bình Luận