Thứ Tư, 23/9/2020 - 12:58:27 Đường dây nóng: 096 774 2199

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các Bộ, ngành, địa phương

Thứ Hai, 03/02/2020 20:05:00

(BKTO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 851/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Ảnh minh họa

Theo đó, điều chỉnh giảm 4.812.524 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 chưa giao hết của các Bộ, ngành và địa phương.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Bổ sung 4.812.524 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 cho các Bộ, ngành và địa phương để thực hiện các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn được bổ sung cho các dự án này đến hết ngày 31/12/2020. Quá thời hạn trên, nếu chưa thực hiện hoặc chưa chi hết phải hủy bỏ dự toán.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

ĐÔNG SƠN

Bình Luận