Thứ Ba, 7/7/2020 - 20:7:33 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chuẩn bị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thứ Năm, 05/07/2018 15:20:00

(BKTO) - Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xem xét, tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tuần đầu tháng 10/2018 (dự kiến ngày 4/10/2018).

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về một số nội dung, quan điểm về 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước khi họp tổng kết.

Thủ tướng lưu ý, việc tổ chức Hội nghị cần chú trọng công tác tổng kết, đánh giá thực chất về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sau 30 năm, tạo tiền đề để tạo sự đồng thuận chung về cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về hoạt động đầu tư nước ngoài, phát huy được những mặt tích cực, cố gắng hạn chế, giảm thiểu những mặt tiêu cực. Từ đó, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, ban hành khuôn khổ pháp lý điều chỉnh phù hợp, kết hợp với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Đại diện Bộ KH&ĐT cho biết, theo dự kiến, Báo cáo tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài sẽ kế thừa kết quả Báo cáo tổng kết 25 năm đầu tư nước ngoài, đồng thời khảo sát và đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài trong 5 năm (2012-2017) trên cơ sở đánh giá tình hình thu hút và quản lý FDI của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội DN và các chuyên gia. Trong đó cũng có đánh giá chuyên sâu vào các vấn đề nổi bật của đầu tư nước ngoài trong thời gian qua như: công nghiệp hỗ trợ, liên kết giữa DN trong nước và DN FDI, công nghệ và chuyển giao công nghệ, vấn đề môi trường của các dự án FDI, thu hút FDI vào cơ sở hạ tầng, nông nghiệp hiệu quả cao, dịch vụ chất lượng cao, các vấn đề ưu đãi, thuế, công tác quản lý nhà nước về FDI, công tác hỗ trợ nguồn lực đầu vào cho FDI, quan điểm, định hướng thu hút FDI trong thời gian tới…

Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thời gian qua, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức một số cuộc họp, hội thảo chuyên đề và các đoàn công tác nhằm đánh giá kỹ thực trạng và tổng hợp những giải pháp được đề xuất.

Q.ANH

Bình Luận