Thứ Tư, 17/8/2022 - 13:54:26 Đường dây nóng: 096 774 2199

76,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Thứ Năm, 30/06/2022 10:19:32

(BKTO) - Trong tháng 6/2022, cả nước có gần 13,3 nghìn doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký 121,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 77,1 nghìn lao động, giảm 0,7% về số DN, giảm 3,7% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với tháng 5/2022.


Tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều DN khởi sắc. Ảnh minh họa: TTXVN


So với cùng kỳ năm trước, số DN thành lập mới tăng 17,3% về số DN, giảm 26,3% về số vốn đăng ký và tăng 7,3% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân của một DN thành lập mới trong tháng đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước và giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 2,3 nghìn DN quay trở lại hoạt động, giảm 56,7% so với tháng trước và giảm 53,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 76,2 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 882,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 514,8 nghìn lao động, tăng 13,6% về số DN, giảm 6,4% về vốn đăng ký và tăng 6,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân của một DN thành lập mới trong 6 tháng đầu năm đạt 11,6 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu tính cả 1.847,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 27 nghìn lượt DN tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm là 2.730 nghìn tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 40,7 nghìn DN quay trở lại hoạt động (tăng 55,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 6 tháng lên 116,9 nghìn DN, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19,5 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
 
 6 tháng đầu năm nay có 1.073 DN thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước; 19,3 nghìn DN thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 6,3%; 55,8 nghìn DN thuộc khu vực dịch vụ, tăng 16,8%.


Trong tháng 6/2022, có 5.129 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2021; có 5.148 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23% và giảm 1,7%; có 1.687 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26% và giảm 12,1%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 50,9 nghìn DN, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; gần 24,1 nghìn DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%; 8,6 nghìn DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,6%. Bình quân một tháng có 13,9 nghìn DN rút lui khỏi thị trường./.
H.THOAN
  

Bình Luận