Thứ Tư, 21/4/2021 - 9:8:15 Đường dây nóng: 096 774 2199

TP. HCM: Xử lý trên 1.800 tỷ đồng thuế qua thanh, kiểm tra

Thứ Hai, 20/07/2020 14:20:00

(BKTO) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với 9.558 hồ sơ thuế của doanh nghiệp, với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 1.836 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. HCM không tổ chức kiểm tra định kỳ DN không có dấu hiệu vi phạm - Ảnh: T.H


Theo Cục Thuế TP. HCM, năm nay, trong bối cảnh doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác thanh tra, kiểm tra thuế được đơn vị tập trung thực hiện trước đối với những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; đồng thời đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với những trường hợp ít chịu tác động của dịch bênh, nhưng có đột biến về doanh thu, lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với 9.558 hồ sơ thuế của doanh nghiệp, với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 1.836 tỷ đồng.

Trong đó, Cục Thuế TP. HCM thực hiện 454 cuộc thanh tra, với số thuế truy thu và phạt là 778 tỷ đồng, tăng 80% về số hồ sơ thanh tra và tăng 98% về số truy thu, phạt, truy hoàn.

Theo ông Lê Duy Minh, trong nửa cuối năm, công tác thanh, kiểm tra của đơn vị vẫn được chú trọng nhằm chống thất thu ngân sách. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, các doanh nghiệp có đột biến về doanh thu, lợi nhuận ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuy nhiên, Cục Thuế TP. HCM sẽ không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, đơn vị không tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 
Theo haiquanonline.com.vn

Bình Luận