Chủ Nhật, 3/7/2022 - 6:38:53 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nhiều doanh nghiệp ngành xây dựng lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh

Thứ Năm, 12/09/2019 21:15:00

(BKTO) - Theo thông tin của Tổng cục Thống kê, trong quý III/2019, có 22,7% doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 40,9% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và 36,4% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Thị trường bất động sản đã có bước phát triển nhanh chóng- Ảnh: TTXVN

Theo hình thức sở hữu, khu vực DNNN khả quan nhất với 25% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 41% doanh nghiệp cho rằng giữ ổn định và 33% nhận định khó khăn hơn so với quý II/2019; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 23% tốt hơn, 40,3% giữ ổn định và 36% khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp FDI là 17,6% tốt hơn, 47% giữ ổn định và 35% khó khăn hơn.

Theo kết quả khảo sát quý III/2019, có 48,7% doanh nghiệp cho rằng tổng chi phí sản xuất giữ ổn định và giảm (33,4% giữ ổn định và 15,3% giảm); 51,3% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng so với quý II/2019.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, dự kiến tổng chi phí sản xuất kinh doanh trên một đơn vị sản phẩm xây dựng của các doanh nghiệp quý III/2019 có xu hướng tăng so với quý II/2019.

Cụ thể: khu vực DNNN có 53% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm xây dựng giữ ổn định và giảm (45% giữ ổn định và 7,6% giảm); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 48% (33% giữ ổn định và 15% giảm; khu vực doanh nghiệp FDI khả quan hơn với 53,5% (33% giữ ổn định và 20% giảm).

Đối với chi phí nguyên, vật liệu, theo kết quả khảo sát, dự kiến, quý III/2019, có 48,7% doanh nghiệp cho rằng chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp giữ ổn định và giảm (33,9% giữ ổn định và 14,8% giảm); có 51,3% nhận định chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tăng so với quý II/2019.

Theo nhận định của các doanh nghiệp xây dựng, quý III/2019, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp ổn định hơn với 81,5% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng (57,9% giữ ổn định và 23,6% tăng) và 18,5% doanh nghiệp nhận định lao động giảm.

Theo ngành hoạt động, không có nhiều khác biệt về nhu cầu sử dụng lao động giữa các ngành hoạt động xây dựng.

Quý III/2019, nhu cầu sử dụng lao động của các ngành hoạt động xây dựng đều tăng với 80,6% doanh nghiệp xây dựng nhà các loại cho rằng nhu cầu sử dụng lao động giữ ổn định và tăng; tỷ lệ này của các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 81% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 83%.

Trước những khó khăn còn tồn tại, để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đưa ra một số kiến nghị như: về chính sách và các thủ tục hành chính, các cơ quan hành chính cần rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu các thủ thục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp; giảm thiểu các báo cáo hàng tháng, quý đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần công khai sớm thông tin và thủ tục đấu thầu đối với các công trình, dự án sử dụng vốn nhà nước để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện tiếp cận thông tin sớm hơn; bổ sung vốn kịp thời cho các dự án thuộc nguồn vốn NSNN, đẩy nhanh thủ tục giải ngân đối với công trình đã hoàn thành, tránh tình trạng nợ đọng thanh toán cho các công trình kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình quay vòng vốn của doanh nghiệp.

Đối với tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp kiến nghị, các ngân hàng cần giảm thủ tục vay vốn, thời gian thẩm định, giảm lãi suất và tăng hạn mức cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để thi công công trình.

Về giá nguyên, vật liệu đầu vào, Chính phủ cần có chính sách kiểm soát và bình ổn lại giá các loại vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng trên thị trường.

Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng được tiến hành hàng quý với số lượng mẫu khoảng 5.500 doanh nghiệp, đại diện cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp có hoạt động xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

ĐÔNG SƠN
(theo TTXVN)

Bình Luận