Thứ Bảy, 25/6/2022 - 12:17:47 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí thẩm định dự án xây dựng

Thứ Hai, 13/04/2020 10:00:00

(BKTO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức phí thẩm định dự án xây dựng.


Sắp tới, chủ đầu tư các dự án chỉ phải nộp mức phí bằng 50% mức phí hiện hành về thẩm định dự án xây dựng - Ảnh: T.T


Theo dự thảo thông tư, tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Theo quy định hiện hành, mức thu lệ phí cấp lần đầu quy định như sau: Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 1 triệu đồng/chứng chỉ. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí nêu trên.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hiện mức thu phí theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC được quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng mức đầu tư của từng dự án.

Đây là một trong những đề xuất của Bộ Tài chính sau khi rà soát để thực hiện miễn, giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thời gian thực hiện của chính sách dự kiến có hiệu lực đến hết năm 2020.

Được biết, đến thời điểm này, Bộ Tài chính đã ban hành và đang dự thảo 7 thông tư đề xuất giảm các khoản phí, lệ phí đến hết năm 2020. Các giải pháp về miễn, giảm thuế, phí và lệ phí theo tính toán của Bộ Tài chính làm giảm thu ngân sách khoảng 40.000 tỷ đồng.

 
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình Luận