Thứ Bảy, 13/8/2022 - 6:25:22 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đơn giản hóa thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ Sáu, 13/08/2021 13:31:26

(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Quyết định số 1089/QĐ-BKHĐT thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đơn giản hóa thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ảnh minh họa: TTXVN


Theo đó, về nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nội dung rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính bao gồm thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (cấp Bộ và cấp tỉnh); thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên; thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Tổng hợp lợi ích của phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa này giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính từ 926,67 triệu đồng xuống còn 521,21 triệu đồng, giúp tiết kiệm 405,46 triệu đồng, tỷ lệ cắt giảm chi phí là 43,75%.

Về nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nội dung rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính gồm: thủ tục cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thủ tục về nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ; thủ tục giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Trong đó, nội dung đơn giản hóa của cả hai nhóm thủ tục hành chính bao gồm: Quy định về thành phần hồ sơ, Quy định về xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.

Tổng hợp lợi ích của phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính từ 2.013,45 triệu đồng xuống còn 1.577,7 triệu đồng, giúp tiết kiệm được 438,75 triệu đồng, tỷ lệ cắt giảm chi phí là 21,75%./.
 PHÚC KHANG

Bình Luận