Thứ Sáu, 13/12/2019 - 10:15:22 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đưa phát triển bền vững trở thành tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp

(BKTO) - Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng..., phát triển bền vững đã trở thành tiêu chí hàng đầu của DN. Tuy nhiên, hiện nay, còn rất nhiều DN vẫn chưa định hướng được chính sách, chiến lược phát triển bền vững.

Xem thêm