Chủ Nhật, 14/8/2022 - 3:44:20 Đường dây nóng: 096 774 2199
Công văn nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp với nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao, vì vậy, để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ trì kiểm toán khẩn trương rà soát các cuộc kiểm toán dự kiến triển khai hoặc kết thúc trong thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 23/5 (ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026) tại các đầu mối, đơn vị được kiểm toán có tham gia công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử, báo cáo lãnh đạo KTNN sớm điều chỉnh kế hoạch kiểm toán hoặc lùi thời gian triển khai các cuộc kiểm toán để không ảnh hưởng đến quá trình tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử tại các địa phương.
 

Công chức, kiểm toán viên phải thực hiện nghiêm các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19


Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia bầu cử đầy đủ, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân; tổ chức phát động cuộc thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử theo hướng dẫn tại Công văn số 418/KTNN-VP ngày 20/4/2021.

Công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các văn bản của cơ quan chức năng, của Tổng Kiểm toán Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và nêu cao ý thức trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.

Các đơn vị kiểm toán kịp thời báo cáo lãnh đạo KTNN khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp hoặc bùng phát để sớm điều chỉnh kế hoạch kiểm toán, phương án tổ chức kiểm toán nhằm đảm bảo an toàn, tránh bị động.

Cũng theo nội dung Công văn, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên nắm bắt diễn biến dịch tại các địa phương diễn ra hoạt động kiểm toán và hoạt động phòng, chống dịch tại đơn vị và các hoạt động khác của đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận