Thứ Hai, 27/6/2022 - 13:23:55 Đường dây nóng: 096 774 2199

Xây dựng quy trình xác minh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán

Thứ Ba, 28/12/2021 22:02:41

(BKTO) – Đó là tên Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ được Hội đồng khoa học của KTNN nghiệm thu ngày 28/12.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu Đề tài - Ảnh: Thu Hường


TS. Vũ Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và ThS. Trần Văn Hảo - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib đồng chủ nhiệm. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ban Chủ nhiệm Đề tài cho biết, Đề tài gồm 3 chương: Tổng quan về xác minh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Thực trạng việc kiểm toán xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; Xây dựng Quy trình kiểm toán xác minh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Đề tài đã làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về xác minh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng như: khái niệm, các biện pháp xác minh, vai trò, ý nghĩa của việc xác minh; khái quát về tham nhũng và dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát hiện và xác minh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng...

Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng việc kiểm toán xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; tổ chức hoạt động kiểm toán và xác minh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.

Đề tài cũng nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện xác minh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Đề tài đề xuất xây dựng Quy trình kiểm toán xác minh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đều thống nhất đánh giá, Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 với nhiều quy định mới về nâng cao vai trò, trách nhiệm của KTNN trong phòng chống tham nhũng.

Đề tài có giá trị tham khảo quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống quy trình kiểm toán, là cơ sở, cẩm nang hướng dẫn cho kiểm toán viên nhà nước trong quá trình tác nghiệp, xác minh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Đặc biệt, Đề tài có giá trị tham khảo quan trọng cho KTNN trong việc xây dựng Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của Luật KTNN và Luật Phòng chống tham nhũng.

Kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đánh giá cao Ban Chủ nhiệm trong việc tổ chức triển khai nghiên cứu Đề tài và đề nghị Ban Chủ nhiệm hoàn thiện một số nội dung theo các ý kiến góp ý.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Xuất sắc./.
THÙY ANH

 

Bình Luận