Thứ Bảy, 13/8/2022 - 6:44:12 Đường dây nóng: 096 774 2199

Vụ Hợp tác Quốc tế: khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ năm 2020 đạt nhiều kết quả nổi bật

Chủ Nhật, 06/12/2020 14:15:17

(BKTO)- Ngày 04/12, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Vụ Hợp tác Quốc tế (HTQT) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể công chức và người lao động của Vụ HTQT.

 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đạt nhiều kết quả công tác nổi bật

Năm 2020 là năm thứ ba KTNN đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2018-2024; là nhiệm kỳ thứ 5 tiếp tục thực hiện vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2019-2021... nên KTNN có rất nhiều hoạt động HTQT cần phải triển khai thực hiện. Tuy nhiên, những khó khăn lớn trong năm vừa qua, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm và nhanh chóng lan rộng với nhiều diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch đối ngoại của KTNN. Các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, quản lý dự án hầu hết được thực hiện dưới hình thức họp trực tuyến - Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Vụ HTQT do Phó Vụ trưởng Nguyễn Việt Hùng trình bày cho biết. 

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tập thể Vụ HTQT đã kịp thời thích ứng với các hoạt động trong tình hình giãn cách xã hội, hạn chế giao lưu quốc tế do dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới; không ngừng đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch công tác năm 2020 đã đề ra.

Nhờ đó, Vụ HTQT đã tổ chức thành công Đoàn Tổng Kiểm toán Nhà nước tham dự Hội thảo tăng cường tính liêm chính đối với các DN khu vực công tại Hungary; thăm song phương Bỉ và Đức vào tháng 02/2020; tổ chức và điều hành thành công Cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 vào tháng 7/2020; khởi động và chuẩn bị cho cuộc kiểm toán hợp tác về công tác quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công; triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp tác song phương; tổ chức thành công Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế giai đoạn 2019-2020; tổ chức các cuộc họp và khóa đào tạo trực tuyến cho KTNN Lào; quản lý các chương trình, dự án hợp tác nước ngoài đảm bảo tính hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước...

Bên cạnh đó, Vụ đã tổ chức biên dịch gần 2.000 trang tài liệu và xuất bản gần 70 đầu sách làm tài liệu tham khảo trong Ngành; xây dựng Sổ tay kinh nghiệm hoạt động hợp tác quốc tế; phát hành 02 số Bản tin quốc tế mỗi tháng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KTNN; tổ chức 03 khóa tập huấn nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ hợp tác quốc tế cho các công chức thực hiện công tác đối ngoại của KTNN…

Xác định rõ các nhiệm vụ công tác năm 2021
 

Phó Vụ trưởng Vụ HTQT Nguyễn Việt Hùng trình bày
Dự thảo Báo cáo tổng kết


Dựa trên những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2020, Vụ HTQT tiếp tục vạch ra phương hướng, nhiệm vụ công tác, trong đó nhấn mạnh mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế năm 2021 là tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo KTNN “Thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, phù hợp với điều kiện và đặc điểm về đối ngoại trong nước và quốc tế”. Đồng thời, nhiệm vụ chính trong từng mảng hoạt động được xác định là: thúc đẩy hợp tác song phương, hợp tác đa phương, công tác vận động tài trợ và thực hiện các chương trình, dự án, công tác phổ biến thông tin và kinh nghiệm quốc tế.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Vụ HTQT đã đề xuất một số giải pháp, trong đó nhấn mạnh, cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN và Kế hoạch công tác, Kế hoạch đối ngoại năm 2021 của KTNN để xây dựng Chương trình công tác cụ thể năm 2021, làm cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2021; bám sát Chương trình hành động và Kế hoạch hoạt động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI, duy trì chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất nhằm đánh giá tiến độ và hiệu quả công việc đang triển khai; phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký ASOSAI cũng như các thành viên Ban Điều hành ASOSAI.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh biểu dương các thành tích Vụ HTQT đã đạt được trong năm 2020: “Mặc dù dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của Vụ, nhưng với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, Vụ HTQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Về kế hoạch hoạt động năm 2021, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước lưu ý, Vụ HTQT cần bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Chính phủ và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Vụ HTQT cần tích cực hơn trong các hoạt động khai thác kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ hoạt động của các đơn vị trong Ngành, đặc biệt là hoạt động của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã nghe đại diện một số phòng trong đơn vị và đại diện một số đơn vị trong Ngành phát biểu đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021.

Ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, Vụ HTQT đã triển khai Hội nghị thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Hội nghị đã bầu ra 4 đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan KTNN.

Tin và ảnh: THANH XUYÊN
 

Bình Luận