Thứ Tư, 30/9/2020 - 22:21:39 Đường dây nóng: 096 774 2199

Vụ Hợp tác Quốc tế - KTNN tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019

Thứ Ba, 17/12/2019 23:35:00

(BKTO) - Chiều 17/12, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế - KTNN đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và thực hiện quy chế dân củ cơ sở năm 2019. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN và tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT).


Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ HTQT - trình bày Báo cáo kết quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Theo đó, trong năm 2019, Vụ HTQT đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch và đạt được kết quả tích cực. Qua đó, vị thế của KTNN được khẳng định trong các tổ chức: Tổ chức Quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) thông qua việc thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, phối hợp với các thành viên Ban Điều hành ASOSAI; tăng cường mối quan hệ giữa ASOSAI và các tổ chức khu vực và quốc tế như INTOSAI, OLACEFS; ASEANSAI; thể hiện xuất sắc vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI; tham gia ngày càng sâu và có trách nhiệm trong hoạt động của các Ban, Nhóm của INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI.

Bên cạnh đó, các hoạt động song phương, đa phương, quản lý dự án, tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm quốc tế được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ; tăng cường phối hợp, học tập kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn của công chức, kiểm toán viên phục vụ công tác chung của KTNN. Công tác quản lý các chương trình dự án nước ngoài được tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ, kế hoạch dự án, đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước, quy chế hoạt động của Ban Quản lý chương trình, dự án nước ngoài của KTNN, mang lại hiệu quả thiết thực.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, Vụ HTQT sẽ tập trung thực hiện vai trò tiên phong trong tổ chức ASOSAI với cương vị là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường, kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững; tham gia và có những đóng góp nhất định với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI, thành viên Nhóm công tác của INTOSAI; Phối hợp với SAI Lào và Campuchia thông qua hoạt động hợp tác song phương và diễn đàn đa phương ASEANSAI, ASOSAI thúc đẩy hoạt động hợp tác ba bên ngày càng hiệu quả.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời, tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống, đối tác chiến lược; Khai thác hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm của các SAI trên thế giới và các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ quốc tế để áp dụng những kiến thức về kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin vào thực tiễn hoạt động của KTNN; Tìm kiếm cơ hội để công chức KTNN được tham gia các hoạt động chuyên môn, tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, kiểm toán viên của KTNN; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế của Ngành; hoạt động quản lý, điều hành các chương trình, dự án nước ngoài hiệu quả.

Tiếp đó, đại diện một số phòng chuyên môn của Vụ HTQT đã tham luận, trao đổi về những tồn tại, khó khăn và đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Vụ.

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ HTQT đã được các đại biểu cơ bản nhất trí, đánh giá cao. Đại diện lãnh đạo một số đơn vị của KTNN đặc biệt ghi nhận những kết quả tích cực của Vụ HTQT trong tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Các đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế của KTNN trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ HTQT trong năm qua, nhất là nhiệm vụ làm đầu mối ngoại giao, hợp tác quốc tế của KTNN. 

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Vụ HTQT cần phân công chi tiết cụ thể cho từng công chức, người lao động của đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, bám sát các mục tiêu của Ngành và tôn chỉ mục đích hoạt động của Vụ với vai trò là cơ quan đối ngoại của KTNN để ngày càng chính quy và chuyên nghiệp hơn. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước mong muốn tập thể Vụ HTQT sẽ nỗ lực hơn trong triển khai các nhiệm vụ tiếp nối thành công của Đại hội ASOSAI; chủ động phối hợp với các vụ chức năng trong xây dựng kế hoạch hợp tác, xây dựng dự toán các dự án…

Thay mặt tập thể Vụ HTQT, Vụ trưởng Vụ HTQT Trần Kim Lộc cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong toàn Ngành. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả công tác của Vụ trong năm qua. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, Vụ trưởng Vụ HTQT khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị, tiếp tục bám sát định hướng của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh để cụ thể hóa vào kế hoạch công tác của Vụ trong năm 2020.

NGỌC QUỲNH

Bình Luận