Thứ Ba, 27/10/2020 - 8:17:58 Đường dây nóng: 096 774 2199

Văn phòng Kiểm toán Nhà nước: Nỗ lực phục vụ, đảm bảo hoạt động thông suốt của bộ máy

Thứ Hai, 28/09/2020 15:25:00

(BKTO) - Khối lượng công việc lớn, yêu cầu giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác để phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo KTNN, đây thực sự là thách thức to lớn đối với bộ phận làm công tác văn phòng của KTNN. Song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập thể cán bộ, công chức và người lao động đơn vị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo cho sự thông suốt của bộ máy

Không quá khi nói công việc của Văn phòng KTNN là “làm dâu trăm họ”, là tổng quản gia của "ngôi nhà" KTNN với những công việc thường nhật như công tác tổng hợp, hành chính; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của KTNN; quản trị, quản lý xe; quản lý tài chính, kế toán, tài sản, đầu tư phát triển và xây dựng trong các đơn vị trực thuộc KTNN; công tác tài vụ, quản trị cơ quan KTNN; công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT)..., thậm chí có cả những công việc không đầu, không tên. Thế nhưng, trong giai đoạn 2015-2020, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng KTNN vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác.
 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Văn phòng KTNN


Được ví như bộ mặt của Ngành, chịu trách nhiệm trong việc kết nối KTNN với các đơn vị bên ngoài và ngược lại, để phục vụ cho hoạt động này được thông suốt, thời gian qua, Văn phòng KTNN đã có nhiều đột phá trong việc cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo KTNN; xây dựng quy trình làm việc liên quan đến công tác thư ký - tổng hợp để tăng tính chuyên nghiệp, đẩy nhanh tiến độ và giảm thiểu sai sót; xây dựng nhiều văn bản quan trọng của Ngành, chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao.

Xác định công tác tài chính - kế toán đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi phải đảm bảo tính chính xác cao, thực hiện chức năng được giao, trong giai đoạn vừa qua đơn vị tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng công tác lập và phân bổ dự toán theo đúng quy trình, công khai, minh bạch đáp ứng cơ bản nhu cầu kinh phí và kế hoạch công tác của Ngành. Công tác thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí đã được thực hiện theo đúng định mức, chế độ, đảm bảo hiệu quả... đồng thời, chủ trì và tham gia soạn thảo Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, Thông tư số 16/2019/TT-BTC về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN.

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan đầu mối tiếp nhận, lưu trữ thông tin, tài liệu, đơn vị đã cụ thể hóa các quy định của Nhà nước và xây dựng trình lãnh đạo KTNN ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ áp dụng trong toàn ngành. Công tác sao chụp văn bản của cơ quan đảm bảo chất lượng, kịp thời và tiết kiệm, trong đó đáng chú ý là tài liệu phục vụ cho các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các báo cáo đột xuất khác... Công tác lưu trữ, thư viện được tổ chức khoa học, phục vụ tốt việc tra cứu tài liệu của Ngành.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, mua sắm tài sản của Ngành được Văn phòng KTNN thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức do Chính phủ quy định. Công tác lễ tân ngày càng chuyên nghiệp, phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại cũng như các sự kiện lớn của Ngành. Ngoài ra, các công tác khác cũng được đảm bảo thực hiện theo đúng theo quy định, từ đó phát huy hiệu quả nguồn lực, phục vụ vào hoạt động của KTNN...

Theo Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động KTNN, Văn phòng KTNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị theo từng năm và trong cả giai đoạn đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Toàn thể công chức và người lao động tại các phòng, ban có sự chuyển biến trong nhận thức và tinh thần trách nhiệm cao; sự phối hợp trong công việc giữa các tập thể và cá nhân ngày càng được nâng cao.

Tạo động lực mới cho công tác thi đua, khen thưởng

 
Với những thành tích xuất sắc đạt được, trong giai đoạn vừa qua, tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng KTNN đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Tổng Kiểm toán Nhà nước khen thưởng. Cụ thể: 02 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 02 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 03 cá nhân đang đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019; 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Văn phòng KTNN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng KTNN được tặng Bằng khen, Giấy khen và nhiều hình thức khen thưởng của lãnh đạo KTNN. 
Là đơn vị được giao vai trò giúp việc cho Hội đồng TĐKT KTNN trong công tác TĐKT, trong giai đoạn vừa qua, đơn vị đã chủ động đề xuất các hình thức thi đua, xây dựng các nội dung và phát động thi đua hàng năm phù hợp với chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương, bám sát các định hướng lớn, các chủ đề trong từng năm của KTNN.

Theo đó, đơn vị đã có nhiều cải tiến trong công tác lập hồ sơ bình xét TĐKT; làm tốt nhiệm vụ tổng hợp và thẩm định kết quả bình xét thi đua hằng năm, phục vụ họp Hội đồng TĐKT KTNN; xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, tiêu chí chấm điểm đảm bảo đúng quy định của Luật TĐKT phù hợp đặc thù hoạt động của KTNN, tạo khung pháp lý trong quản lý và điều hành thống nhất công tác TĐKT trong toàn ngành, đặc biệt là xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký các quyết định ban hành: Quy chế TĐKT của KTNN, Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”, Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT KTNN, Quyết định thành lập Hội đồng TĐKT KTNN, quy định về chấm điểm thi đua của cá nhân và tập thể..., qua đó thực sự đã tạo nên động lực mới trong phong trào thi đua của toàn Ngành.
 

Công chức và người lao động Văn phòng KTNN tham gia giải thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành


Có thể nói, từ những nỗ lực của các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng KTNN, đặc biệt là bộ phận làm công tác TĐKT, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực; sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao; công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp; công tác tuyên truyền đã đưa tin kịp thời về nội dung thi đua và gương điển hình tiên tiến, vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

Song song đó, Chánh Văn phòng Đỗ Văn Tạo cho biết, cũng như các đơn vị trong toàn ngành, hoạt động thi đua của Văn phòng KTNN luôn diễn ra sôi nổi, nhiệt tình trong các hoạt động chung cũng như công tác chuyên môn. Đặc biệt, toàn thể công chức, người lao động Văn phòng KTNN xác định thi đua cũng chính là làm tốt nhiệm vụ được giao, vì thế, việc thực hiện các phong trào thi đua luôn đảm bảo thiết thực và hiệu quả. 

Bên cạnh các hoạt động thi đua gắn với chuyên môn, các hoạt động văn thể cũng được lãnh đạo Văn phòng KTNN chú trọng. Ngoài các hoạt động thường xuyên, trong đợt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập KTNN, Văn phòng cũng tích cực đăng ký và tham gia các nội dung thể thao và hội diễn văn nghệ, qua đó tạo ra không khí đầy hứng khởi, tạo động lực để mỗi cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng KTNN thực hiện có chất lượng cao nhất những nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận