Thứ Hai, 02/8/2021 - 22:58:41 Đường dây nóng: 096 774 2199

VACPA luôn nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của kiểm toán độc lập Việt Nam

Thứ Năm, 15/10/2020 07:35:00

(BKTO) - Trải qua 15 năm thành lập và phát triển (2005-2020), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã luôn nỗ lực phấn đấu nhằm nâng chất lượng dịch vụ, uy tín của hội viên, phát huy tốt vai trò là hội nghề nghiệp chuyên nghiệp hoạt động vì lợi ích của hội viên và vì sự phát triển chung của kiểm toán độc lập Việt Nam.

VACPA vinh danh hội viên cao cấp và chào đón hội viên mới 
Ảnh: Nguyễn Ly


Nỗ lực hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Với mục tiêu bám sát thực tiễn hành nghề, tiếp cận nhanh các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, VACPA đã nghiên cứu và xây dựng nhiều sản phẩm chuyên môn giúp Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý hoạt động kiểm toán độc lập. Một trong những sản phẩm có giá trị và ảnh hưởng lớn phải kể đến là các chuẩn mực và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kiểm toán.

Trên cơ sở được Bộ Tài chính ủy quyền, VACPA đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, cập nhật hệ thống 47 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để trình Bộ Tài chính ban hành. Hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp này quy định và hướng dẫn với phạm vi rộng nhiều loại dịch vụ, bao gồm: dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét, dịch vụ đảm bảo khác, dịch vụ liên quan… và các chuẩn mực về kiểm soát chất lượng, đạo đức nghề nghiệp. Điều đó đã thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam tiếp cận và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời giúp mở rộng thị trường, các dịch vụ mới và đối tượng khách hàng cho DN kiểm toán.

Việc biên soạn, cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán có vai trò thiết yếu đối với hoạt động kiểm toán độc lập. Các chuẩn mực kiểm toán với nội dung bao gồm mục tiêu, yêu cầu, hướng dẫn áp dụng và các giải thích là cơ sở giúp DN kiểm toán, kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán có chất lượng và đảm bảo được lợi ích công chúng. Đồng thời, VACPA cũng ban hành các tài liệu để hướng dẫn thực hiện chuẩn mực như: Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính; Hồ sơ kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho DN kiểm toán nhỏ và vừa và Bộ quy chế mẫu; Bộ tài liệu đào tạo thực hành theo Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính; Bảng tổng hợp các mẫu biểu về hợp đồng, thư giải trình, các báo cáo và phụ lục…

Thực tế những năm qua cho thấy, các kiểm toán viên đã có những thay đổi nhất định trong phương pháp luận kiểm toán (thay đổi theo phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro) cũng như tăng cường năng lực xác định, xử lý tốt hơn các rủi ro của cuộc kiểm toán, từ đó cải thiện chất lượng kiểm toán và nâng cao độ tin cậy của thông tin tài chính được công bố.

 
Nhằm hỗ trợ hội viên nâng cao hiệu quả hoạt động, nắm bắt nhanh các kiến thức về kế toán, kiểm toán, VACPA đã ban hành các sản phẩm: Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản (Ebook); sách “375 sơ đồ kế toán DN”; sách “207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp”. Hội còn phối hợp với các bên liên quan để biên soạn và phát hành ấn phẩm: “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”, “Quản trị công ty: Những bài học thực tế”… 
Kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ kiểm toán, tăng cường hợp tác quốc tế

Với sự chỉ đạo từ Bộ Tài chính và hỗ trợ nguồn lực chuyên môn từ hội viên, thời gian qua, VACPA đã làm tốt chức năng phối hợp với cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng dịch vụ của các DN kiểm toán. Đây là điểm khác biệt giữa VACPA với các hội nghề nghiệp khác trên thế giới và là đặc thù trong lộ trình phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam.

Từ 2014 đến nay, VACPA đã đồng hành với Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm soát chất lượng các DN kiểm toán thông qua việc cập nhật câu hỏi, tài liệu hướng dẫn phục vụ kiểm soát chất lượng và cử nhân sự tham gia các đoàn kiểm tra. VACPA đã xây dựng và đưa vào áp dụng Bảng chấm điểm hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính; Bảng chấm điểm hệ thống kiểm soát chất lượng (sau này sửa đổi, cập nhật thành Bảng câu hỏi phục vụ kiểm soát chất lượng) và các tài liệu hướng dẫn kiểm tra, xử lý sai phạm...

Các bảng chấm điểm và tài liệu hướng dẫn được VACPA sửa đổi, bổ sung hằng năm sau mỗi kỳ kiểm tra, dựa trên những phản hồi và việc phát hiện các vấn đề chưa hợp lý qua quá trình kiểm soát chất lượng. Gần đây, VACPA đã nghiên cứu Bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán (AQIs) của các nước trên thế giới; đề xuất với Bộ Tài chính về việc xây dựng, phổ biến và áp dụng AQIs cho phù hợp với Việt Nam. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với cơ quan quản lý phổ biến các sai sót phát hiện qua kiểm soát chất lượng để kiểm toán viên, DN kiểm toán khắc phục trong quá trình hoạt động, cung cấp dịch vụ.

VACPA hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chuyên môn - Ảnh: Nguyễn Ly


Một dấu ấn nữa trong chặng đường 15 năm thành lập và phát triển của VACPA là Hội đã luôn chú trọng triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế để được hỗ trợ tốt nhất, từ đó tăng cường chất lượng các sản phẩm chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm hoạt động và nâng cao uy tín của kiểm toán viên Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Nhằm giúp các kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán tuân thủ chuẩn mực, VACPA đã thu thập và được các tổ chức nghề nghiệp quốc tế hỗ trợ cung cấp các tài liệu hướng dẫn thực hành để có cơ sở lý luận và thực tiễn đầy đủ, chính xác, được công nhận rộng rãi. Đặc biệt, từ năm 2016 trở đi, VACPA tập trung tìm hiểu, nghiên cứu, dịch thuật các tài liệu chính thống của Liên đoàn kế toán quốc (IFAC), Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) và một số nước phát triển trong khu vực như Singapore, Hongkong, Australia… Các tài liệu này đều là những phiên bản mới nhất, phù hợp với hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam và tập trung vào phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro, có giá trị ứng dụng cao.

 
Trong nhiệm kỳ mới, VACPA sẽ luôn giữ vững phương châm hành động “Độc lập - Trung thực - Minh bạch”, “Vì lợi ích hội viên”, “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của hội viên và VACPA”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: Phát triển Hội luôn gắn liền với sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán độc lập, hướng tới là một tổ chức dẫn dắt nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. Đặt hội viên là ưu tiên trọng tâm để phấn đấu phát triển số lượng và tối ưu hóa nguồn lực hội viên.
Đảm bảo năng lực và nguồn lực sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao nhằm hỗ trợ có hiệu quả phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.
Tiếp tục hội nhập và lan tỏa sâu rộng trong vai trò và trách nhiệm là đối tác tích cực, chuyên nghiệp, giữ vị thế và uy tín cao trong hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán của Việt Nam, khu vực và quốc tế. 
Phát huy vai trò, thúc đẩy kiểm toán độc lập phát triển và hội nhập

Bước sang nhiệm kỳ mới, VACPA tiếp tục chủ động trong việc triển khai công tác chuyên môn, phát huy thế mạnh của hoạt động nghề nghiệp trong quá trình tham gia cùng các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, soạn thảo, hoàn thiện Luật, các chế độ, chính sách, chuẩn mực kế toán, kiểm toán; tham gia thảo luận, nêu ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo các văn bản pháp luật của các cơ quan, tổ chức, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp với thực tiễn và tiếp cận thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy nghề nghiệp kế toán, kiểm toán phát triển và hội nhập.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VACPA là sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả triển khai Luật Kiểm toán độc lập, từ đó nghiên cứu đề xuất với Bộ Tài chính về định hướng xây dựng Luật phù hợp với thực tiễn hoạt động, quản lý nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam theo hướng tiếp cận mạnh mẽ thông lệ quốc tế.

VACPA cũng sẽ tiếp tục tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các đối tác, mở rộng các nội dung liên kết để phát triển nghề nghiệp, đồng thời thực hiện có hiệu quả hoạt động truyền thông nhằm phổ cập rộng rãi hiểu biết về kiểm toán độc lập trong cộng đồng DN và xã hội.

Bên cạnh đó, VACPA sẽ phát huy tính năng động và hiệu quả trong vai trò là cầu nối nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam với các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế; thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm nghĩa vụ hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên đoàn Kế toán châu Á – Thái Bình Dương (CAPA) và hội thành viên liên kết của IFAC, sớm trở thành Thành viên chính thức của IFAC trong thời gian tới.

Cách mạng công nghệ 4.0 đang và sẽ tác động lớn đối với ngành nghề kế toán, kiểm toán, làm biến đổi sâu sắc, toàn diện ngành nghề. Trong bối cảnh đó, VACPA sẽ nỗ lực hơn nữa để Hội ngày càng phát triển bền vững; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao; luôn hỗ trợ cao nhất cho hội viên và cùng cộng đồng DN kiểm toán đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

THÙY LÊ
(lược ghi ý kiến của Chủ tịch VACPA Phạm Sỹ Danh)

Bình Luận