Thứ Sáu, 22/01/2021 - 11:28:8 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp xã giao Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Thứ Tư, 20/06/2018 12:20:00

(BKTO) - Sáng 20/6, tại trụ sở KTNN, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Cùng tiếp Đoàn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN.

Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp JICA

Thông tin chung tới Đoàn về KTNN và những ưu tiên của KTNN, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN theo mô hình quản lý tập trung thống nhất để đảm bảo nguyên tắc độc lập, chỉ tuân thủ pháp luật. Hàng năm, KTNN triển khai kiểm toán hàng trăm cơ quan, đơn vị sử dụng tiền và tài sản của Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Năm 2017, KTNN đã triển khai 257 cuộc kiểm toán, phát hành 193 báo cáo kiểm toán, trong đó kiến nghị xử lý tài chính 43.660 tỷ đồng. Về hợp tác kiểm toán, KTNN đã phối hợp thực hiện kiểm toán chung và song song về vấn đề môi trường giữa KTNN Thái Lan, Lào, Mianma, Campuchia và Việt Nam; chủ đề hợp tác khai thác dầu khí với KTNN Nga; quản lý và xử lý nước thải khu công nghiệp với KTNN Pakistan.

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, các vấn đề ưu tiên của KTNN đã được quy định tại Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của ngành. Trong đó, KTNN đặc biệt chú trọng tới vấn đề đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán. Trong năm 2018, KTNN dự kiến Tổ chức thực hiện 205 cuộc kiểm toán theo hướng đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm; tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán, tiếp tục đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng, kiện toàn đội ngũ đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2018 đồng bộ với kế hoạch kiểm toán; tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Việt Nam.
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp JICA

Trao đổi về hoạt động hợp tác giữa KTNN Việt Nam, KTNN Nhật Bản và JICA, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, JICA đóng vai trò cầu nối, nhà tài trợ cho các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của KTNN Nhật Bản dành cho KTNN Việt Nam. Từ năm 2008-2012, JICA tài trợ 08 công chức, kiểm toán viên KTNN Việt Nam tham gia các hội thảo, khóa đào tạo của KTNN Nhật Bản về Kiểm toán Chính phủ đối với các công trình hạ tầng công cộng. Năm 2017, KTNN Việt Nam đã phối hợp với KTNN Nhật Bản và JICA tổ chức tọa đàm chuyên môn về chuyên đề kiểm toán các công trình hạ tầng công cộng.

Trong năm 2018, KTNN dự kiến sẽ cử 01 công chức tham dự khóa đào tạo Kiểm toán Chính phủ về các công trình hạ tầng công cộng tại Nhật Bản từ ngày 27/6 - 21/7 do JICA và KTNN Nhật Bản tổ chức. Ngoài ra, trong khuôn khổ ASOSAI, KTNN đã cử công chức tham dự các Hội thảo do JICA tài trợ, gồm: Hội thảo về “Các thông lệ kiểm toán chính phủ dành cho các SAI thành viên của ASOSAI”; Hội thảo ASOSAI về “Xử ký gian lận và tham nhũng trong kiểm toán”... Các hoạt động hợp tác này đã góp phần tăng cường năng lực cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN.

Trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước mong muốn JICA hỗ trợ hoạt động hợp tác giữa KTNN Việt Nam và KTNN Nhật Bản về kiểm toán CNTT, cụ thể: đào tạo về kiểm toán CNTT đối với hệ thống CNTT quốc gia và hệ thống của các tổ chức tài chính ngân hàng; hỗ trợ kỹ thuật về xây dựng cơ sở dữ liệu lớn tại KTNN và cách thức phân tích dữ liệu phục vụ công tác kiểm toán trong môi trường CNTT; chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước hy vọng ông Konaka Tetsuo trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của JICA và ủng hộ quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản - Việt Nam nói chung cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của KTNN Việt Nam nói riêng.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của KTNN, ông Konaka Tetsuo bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong hoạt động kiểm toán của KTNN trong tời gian qua. Ông Konaka Tetsuo cho biết, từ năm 2007 đến nay, JICA đã phối hợp với KTNN Nhật Bản tiếp nhận các cán bộ của KTNN Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo và dự kiến năm nay sẽ có một cán bộ của KTNN Việt Nam sang dự khóa tập huấn tại Nhật Bản. JICA hy vọng các cán bộ của KTNN đã từng tham gia tập huấn có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức tiếp nhận được để tối ưu hóa hiệu quả của các khóa tập huấn và góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của KTNN Việt Nam.

Ông Konaka Tetsuo cho biết, những đề xuất của phía KTNN Việt Nam về tiếp tục hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực kiểm toán CNTT, kiểm toán môi trường là phù hợp với định hướng, chính sách của KTNN Việt Nam, do đó JICA sẽ nỗ lực để cần nhắc các khả năng hợp tác và sẽ chuyển đề xuất của KTNN tới phía JICA tại Nhật Bản. Để tiến tới hiện thực hóa đề xuất hợp tác, ông Konaka Tetsuo đề nghị KTNN Việt Nam cần liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính của Chính phủ Việt Nam tiến hành các thủ tục cần thiết để sớm gửi đề xuất sang phía Nhật Bản.
 
TRÚC LINH

Bình Luận