Thứ Sáu, 14/8/2020 - 21:32:36 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Tin tưởng toàn Ngành sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Thứ Hai, 15/01/2018 18:30:00

(BKTO) - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của KTNN, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh đây là một năm đầy thử thách và đề nghị toàn Ngành phải tập trung hoàn thành 6 nội dung trọng tâm. Báo điện tử Kiểm toán trân trọng giới thiệu lược ghi những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Kiểm toán Nhà nước.


Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: THANH TÙNG

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12; năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và cũng là năm thứ hai thực hiện Luật KTNN. Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị, vào năm 2019 KTNN sẽ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 cho phù hợp với tình hình, đảm bảo nâng cao vị thế, chức năng, nhiệm vụ của KTNN trong tương lai.
 
Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá: Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, KTNN đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có nhiều tiến bộ trong hoạt động kiểm toán. Đến nay, ngành KTNN đã cơ bản hoàn thành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2017. Còn 09 cuộc kiểm toán sẽ xét duyệt báo cáo kiểm toán và ban hành trong tháng 01/2018. Theo KHKT năm 2017, ngành chỉ thực hiện 257 cuộc, tuy nhiên, theo yêu cầu của Chính phủ và theo đề nghị của các đơn vị, KTNN đã nâng số cuộc kiểm toán lên 282 cuộc.

Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 43 nghìn tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung 96 văn bản pháp luật. Sau khi KTNN có kiến nghị với Chính phủ về những kẽ hở chính sách trong lĩnh vực BOT và BT, cổ phần hóa DNNN, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp với KTNN và chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tiếp thu, sửa đổi theo kiến nghị của KTNN.

Với kết quả đạt được, KTNN đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã biểu dương và ghi nhận thành tích của các đơn vị, cá nhân trong ngành, biểu dương 17 cuộc kiểm toán chất lượng Vàng và những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị, các đơn vị khi đề xuất nâng lương, sắp xếp cán bộ, đặc biệt là đề bạt cán bộ, cần căn cứ vào thành tích của cán bộ để đánh giá. Qua chấm điểm của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán vừa qua, một số đơn vị có cán bộ điểm số thấp, xếp loại không đạt, đề nghị lãnh đạo đơn vị đưa các trường hợp này vào số tinh giản biên chế. Cần phân loại cán bộ để có chế độ đãi ngộ cán bộ cho tương xứng. Sắp tới, Ban cán sự đảng họp và sẽ có văn bản chính thức và yêu cầu đưa các trường hợp cán bộ chưa đạt yêu cầu đi bồi dưỡng.
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho KTNN khu vực IV và Trường Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán. Ảnh: THANH TÙNG

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhìn nhận, năm 2018 là năm đầy thử thách và đề nghị toàn Ngành tập trung hoàn thành một số nội dung, đặc biệt là 6 nội dung sau:

Thứ nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để chủ động triển khai Kế hoạch công tác năm 2018; chủ động phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời, phát hiện để thực hiện kiểm toán những vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm nhằm phục vụ các đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ hai, tập trung vào các giải pháp đồng bộ về giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao bản lĩnh, tính gương mẫu của cán bộ, công chức ngành KTNN gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, thủ trưởng đơn vị, trưởng đoàn kiểm toán, kiểm toán viên trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị. Đặc biệt là siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Năm 2018, đồng chí nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vi phạm quy định thì đề nghị cương quyết đưa ra khỏi Ngành. Đơn vị nào có công chức, viên chức, kiểm toán viên vi phạm thì thủ trưởng phải chịu trách nhiệm.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán, trong đó tập trung đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực bản lĩnh kiểm toán viên; kiểm soát chất lượng và tăng cường thanh tra công vụ, đẩy mạnh hình thức kiểm soát, thanh tra đột xuất nhằm nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm toán.

Thứ tư, thực hiện tốt quy chế phối hợp; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành T.Ư, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác kiểm toán, trong phòng chống tham nhũng.

Thứ năm, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện các quy trình hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, xây dựng cơ sở vật chất toàn ngành, đẩy mạnh luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.

Thứ sáu, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tập trung đăng cai tổ chức tốt Đại hội Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 tại Việt Nam vào tháng 9/2018.

Với những thành tích đạt được, Tổng Kiểm toán Nhà nước tin tưởng sâu sắc toàn ngành KTNN sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội và nhân dân.

NGUYỄN LỘC (ghi)

Bình Luận