Thứ Ba, 14/7/2020 - 22:11:19 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo: Linh hoạt trong hoạt động kiểm toán để phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 16/03/2020 09:35:00

(BKTO) - “Thủ trưởng đơn vị chủ trì các cuộc kiểm toán cần bám sát phương án tổ chức kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; linh hoạt trong quá trình tổ chức hội nghị triển khai kiểm toán phù hợp với điều kiện và thực tế tại các đơn vị được kiểm toán trong công tác phòng, chống dịch COVID-19...”.

Đó là chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đối với hoạt động kiểm toán của các đơn vị trực thuộc tại Công văn số 309/KTNN-VP ngày 13/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn được ban hành trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và mục tiêu mà Ngành KTNN đề ra là các đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 
Trong thời gian thực hiện kiểm toán tại đơn vị, các Đoàn kiểm toán phải tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch COVID-19 và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh khó khăn khi hoạt động kiểm toán, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo trực tiếp Tổng Kiểm toán Nhà nước để được chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời (Công văn số 309/KTNN-VP ngày 13/3/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước).
Cũng trong Công văn số 309/KTNN-VP, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thường trực Ban Bí thư, các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Quy định của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; các Công điện của Tổng Kiểm toán Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh.

Cùng với đó, cần tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin; không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ trưởng các đơn vị cũng cần quán triệt thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở cơ quan theo tinh thần Công điện số 284/CĐ-KTNN ngày 09/3/2020, đồng thời triển khai cụ thể đến từng công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch, trong đó: Khuyến khích sử dụng thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng điều hòa, che miệng mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn tay, khăn giấy hoặc ống tay áo; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; thường xuyên vệ sinh bìa, vỏ cặp trình, bề mặt, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe, cửa gió điều hòa bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính/chứa ít nhất 60% cồn; thực hiện kiểm tra thân nhiệt thường xuyên đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và khách vào cơ quan làm việc, hướng dẫn người có mức thân nhiệt >37 độ C không vào cơ quan và hướng dẫn thực hiện theo quy định về phòng, chống dịch...

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động chủ động theo dõi sức khỏe bản thân, nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở,… thì phải chủ động cách ly, đến ngay cơ sở y tế và báo cho Thủ trưởng đơn vị; người lao động có nhà ở nằm trong khu vực khoanh vùng dịch hoặc có tiếp xúc với các nguồn gây bệnh thuộc diện F1, F2, F3... phải chấp hành nghiêm các yêu cầu, chỉ định của chính quyền địa phương nơi cư trú, cơ quan y tế.

Thủ trưởng đơn vị có quy định và hướng dẫn người công chức, viên chức và người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí thời gian làm việc linh động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh; thường xuyên tổng hợp, cập nhật Danh sách các trường hợp thuộc diện cách ly y tế (F1, F2) và những người có liên quan (F3, F4, F5...) gửi về Văn phòng KTNN. Xử lý nghiêm các cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo Văn phòng KTNN chủ trì, phối hợp với các đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19, tổng hợp danh sách theo mẫu; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các phương án phòng, chống dịch COVID-19, trong đó quán triệt, phổ biến đến công chức và người lao động nắm chắc và thực hiện tốt các quy định của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tại quy định số 979-QĐi/BBVCSSK ngày 09/3/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt công chức, nhân viên phục vụ lãnh đạo (thư ký, lái xe, nhân viên hành chính...) không được đến vùng dịch và tiếp xúc với các đối tượng nguy cơ, nếu có phải báo cáo và thực hiện cách ly theo quy định, thực hiện vệ sinh cá nhân, như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, không bắt tay... theo quy định.
 
H.THOAN

Bình Luận