Thứ Tư, 30/9/2020 - 22:57:48 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán các dự án BT

Thứ Bảy, 07/03/2020 23:50:00

(BKTO)- Chiều 06/3, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao tại KTNN khu vực I” do KS.CN Hà Xuân Trọng và KS.CN Đỗ Duy Tân đồng Chủ nhiệm. ThS. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm toán - làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu


Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, những năm gần đây, các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) đã được các địa phương trong nước áp dụng khá phổ biến và “rầm rộ” nhằm huy động nguồn vốn từ các DN để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện NSNN hạn hẹp. Nhiều dự án BT đã phát huy hiện quả kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, các dự án này còn nhiều hạn chế như: quản lý chi phí đầu tư còn thất thoát, nhiều dự án trong tình trạng triển khai dở dang, kém hiệu quả; cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, kẽ hở dẫn tới tình trạng đầu tư bị biến tướng, chi phối bởi lợi ích nhóm... gây bức xúc xã hội.

Thời gian qua, KTNN đã đẩy mạnh kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức PPP nói chung, BT nói riêng và đạt được một số kết quả nhất định như: giảm chi phí đầu tư, giảm thời gian thu phí, kiến nghị điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách. Trong đó, KTNN khu vực I được giao thực hiện một số cuộc kiểm toán các dự án BT trên địa bàn TP. Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn hoạt động kiểm toán các dự án BT đặt ra một số vấn đề đòi hỏi KTNN khu vực I phải có các giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán các dự án này trong thời gian tới. Do đó, việc nghiên cứu Đề tài là hết sức cần thiết. 
 

Đại diện Ban Chủ nhiệm trình bày Đề tài


Đề tài gồm 2 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực trạng kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT tại KTNN khu vực I; Chương II: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT tại KTNN khu vực I.

Mục tiêu của Đề tài là hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về các dự án đầu tư theo hình thức BT; đồng thời, đánh giá chất lượng công tác kiểm toán các dự án BT,  từ đó, phân tích ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán các dự án BT tại KTNN khu vực I.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp một số ý kiến cho Ban Chủ nhiệm đề tài như: lược bớt một số nội dung không cần thiết; rà soát đảm bảo tính logic; biên tập lại nguyên nhân chủ quan, khách quan; xem xét một số bất cập để đưa ra các giải pháp cụ thể; làm rõ đối tượng sử dụng kết quả nghiên cứu… Nếu Đề tài phát triển thêm thì có thể phục vụ cho cơ quan như Quốc hội trong triển khai, thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với các dự án BT.
 

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Lê Minh Nam kết luận


Kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Lê Minh Nam đánh giá Đề tài thực hiện đảm bảo sớm so với tiến độ,  đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng ghi nhận những điểm mới và khả năng ứng dụng của Đề tài trong thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng, quan tâm tới Dự thảo Luật PPP, tham khảo kết quả Hội thảo PPP và vai trò của KTNN để  nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Đề tài.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

Tin và ảnh: HỒNG NHUNG

Bình Luận